Logo Logga in Bli medlem
Man som fixar

Arbetsmiljö

Det är viktigt att din arbetsplats har en hållbar arbetsmiljö och att du får möjlighet till en hälsofrämjande återhämtning.

Din arbetsmiljö

Din arbetsmiljö är viktig, och det är arbetsgivarens ansvar att skapa en frisk arbetsplats där ingen kommer till skada. Därför är det arbetsgivarens skyldighet att jobba förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön på din arbetsplats enligt arbetsmiljölagen. Anställda och chefer ska samverka för att förebygga ohälsosam fysisk, organisatorisk eller social arbetsbelastning.

Skyddsombud

För att möjliggöra en god samverkan behöver det finnas ett skyddsombud på arbetsplatsen. Det är ett krav att alla arbetsplatser med fem eller fler anställda har ett skyddsombud. Ett skyddsombud ska tillsammans med arbetsgivaren se till att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och att lämpliga åtgärder i så fall tas för att förhindra att medarbetare mår dåligt eller kommer till skada på arbetsplatsen.

Vill du bli skyddsombud?

Brinner du för arbetsmiljöarbete och vill företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor? Bli skyddsombud och var med och arbeta för att er arbetsgivare ska uppfylla kraven i arbetsmiljölagen!

Som skyddsombud har du enligt arbetsmiljölagen rätt att bedriva arbetsmiljöarbetet tillsammans med arbetsgivaren. Det är dock fortfarande arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Utbildning och stöd

För att du ska kunna utföra ditt uppdrag på bästa sätt har du rätt till utbildning i arbetsmiljöfrågor, på bekostnad av arbetsgivaren. Många utbildningar riktar sig till både skyddsombud och chefer, och en bra lösning kan vara att ni går utbildningen tillsammans.

SRAT håller regelbundet utbildningar för dig som skyddsombud. Information och anmälan hittar du i vårt kalendarium.

Du får gärna ta kontakt med oss om du behöver stöd i din roll! Du når oss på kansli@srat.se