Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Mottagaranpassad kommunikation

I maj 2023 lanserade Logopedförbundet sin handbok om skriftlig mottagaranpassad kommunikation.

Journalen är ditt arbetsredskap men den är även patientens källa till kunskap och information om sin vård. Idag är journalen tillgänglig för den som vill läsa sin journal. Vi som vårdpersonal har en skyldighet att journalen  är tillgänglig och begriplig för patienten eller patientens anhöriga. 

Handboken är framtagen i samarbete med Maja Jägervall, leg. logoped och språkrådgivare.