Hoppa till huvudinnehåll HälsoAkademikerna Logga in Bli medlem

Hälsovetare

Hälsovetare jobbar med att främja människors hälsa. Hälsovetare kan ha olika titlar exempelvis friskvårdskonsulent, hälsopedagog, hälsosamordnare, friskvårdsledare, aktivitetssamordnare, friskvårdssamordnare eller hälsocoach.

Arbetet kan vara inriktat på att främja hälsan på individ-, grupp-, organisations-, eller samhällsnivå och fokusera på en eller flera målgrupper t.ex. barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning eller medarbetare på en arbetsplats. Hälsovetare kan jobba med en eller flera hälsorelaterade fokusområden t.ex. att öka fysisk aktivitet och minska stillasittande, främja psykisk hälsa, främja goda kostvanor eller förebyggande ADNT-arbete (alkohol, droger, narkotika och tobak).

Hälsopedagog/friskvårdskonsulent

Som hälsopedagog, eller friskvårdskonsulent, kan man arbeta med t.ex. personalhälsa på företag och organisationer, träningsanläggningar, inom företagshälsovården, hälso- och sjukvården eller skolan. En del väljer att bli egna företagare. Hälsopedagoger arbetar brett på individ-, grupp och organisationsnivå. Ofta arbetar hälsopedagogen på gruppnivå med planering och genomförande. Till viss utsträckning jobbar en hälsopedagog med individ- och gruppinriktade aktiviteter som till exempel hälsoprofilsbedömningar samt individuella samtal och stresshantering, även olika former av hälsofrämjande aktiviteter förekommer så som gruppträning för olika målgrupper eller massage. Som hälsopedagog kan man även arbeta med utbildning och information till chefer och personal t.ex. kurser/föreläsningar om levnadsvanor.

Så kallad ombudsverksamhet, det vill säga att utbilda och ansvara för en organisations friskvårdsombud (ibland kallade hälsoinspiratörer eller liknande) kan också vara ett förekommande inslag i arbetet. I viss mån arbetar även hälsopedagogen strategiskt och med policys på organisationsnivå samt med utvärdering.

Hälsoutvecklare

Framför allt arbetar hälsoutvecklare i större företag och organisationer såsom kommuner, till viss del även inom företagshälsovården. Hälsoutvecklare arbetar i huvudsak hälsofrämjande på grupp- och organisationsnivå. Arbetet är strategiskt, med arbetsuppgifter såsom initiering, planering och uppföljning av hälsoprojekt, även arbete med policys på organisationsnivå förekommer. Vanliga inslag är samordnings- och utvärderingsarbete.

På gruppnivå ansvarar hälsoutvecklaren framför allt för planering av kurser. Andra arbetsuppgifter är att hålla i föreläsningar och utbildningar. Det finns även hälsoutvecklare som arbetar med rehabilitering på gruppnivå. Så kallad ombudsverksamhet, det vill säga att utbilda och ansvara för en organisations friskvårdsombud (ibland kallade hälsoinspiratörer eller liknande) är ett förekommande inslag i arbetet.