En rörelse för bättre villkor

Sacoförbundens personal och Akademikernas a-kassa

Detta är flera lokala avtal som gäller för dig som jobbar på ett Sacoförbund eller på Akademikernas a-kassa.

Förhandlande parter utses som regel lokalt på din arbetsplats. Många av avtalen är tillsvidareavtal. Det innebär att de inte omförhandlas i avtalsrörelser utan löper på och utvärderas kontinuerligt.