En rörelse för bättre villkor

RALS-T

Avtalet gäller dig som är medlem i ett förbund anslutet till Saco-S och jobbar i statlig sektor. Det är statliga organisationer, myndigheter och affärsverk som till exempel Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, FRA, och Regeringskansliet, vilket för SRAT:s del främst är de som arbetar inom Utrikesdepartementet. Totalt omfattas 91 000 akademiker inom många Sacoförbund av avtalet.

Avtalet är ett tillsvidareavtal. Det innebär att avtalet inte ingår i en regelrätt avtalsrörelse utan utvärderas löpande.

Saco-S är den förhandlande fackliga parten och Arbetsgivarverket är arbetsgivarpart. Saco-S består formellt av 18 Sacoförbund, där SRAT är ett av dem. Arbetsgivarverket företräder cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Saco-S styrelse leder det löpande arbetet och består av tolv ledamöter. Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT, ingår för närvarande i styrelsen.

Representantskapet är Saco-S högsta beslutande organ och tar beslut om den övergripande inriktningen och om att träffa centrala avtal. Här finns alla medlemsförbunden representerade utifrån antal medlemmar i den statliga sektorn.