En rörelse för bättre villkor

Almega Tågföretagen

Bransch: Spårtrafik

Kollektivavtalet gäller dig som arbetar inom spårtrafiken i privat sektor. Kanske är du anställd som personalplanerare, chef, trafikledare, transportledare, tågklarerare eller säkerhetschef? De stora företag som omfattas av avtalet är till exempel SJ, Green Cargo, MTR och Euromaint.

Avtalet är ett så kallat medarbetaravtal. Det innebär att det gäller alla medarbetare på arbetsplatsen oavsett om du arbetar i produktion eller som tjänsteman.

De fackliga parterna som förhandlar avtalet är SRAT, SEKO, ST, och Sveriges Ingenjörer. Arbetsgivarpart är Almega Tågföretagen.

Logga in för att läsa avtalet.