Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2023

IFDH 2023 Global Oral Health Summit

2023-09-29 11:46

Den 4 november hålls IFDH 2023 Global Oral Health Summit Motivation, inspiration och vägledning f...

Dela din forskning internationellt

2023-09-25 12:48

Under 2024 kommer International Journal of Dental Hygiene (IJDH) att inför Sveriges Tandhygienist...

Ska du till Riksstämman/Swedental i Umeå?

2023-09-19 15:39

I så fall - passa på att mingla med Sveriges Tandhygienistförening!

Minskning av tandhygienister

2023-09-19 14:27

Inom de flesta hälso- och sjukvårdsyrken har antalet utfärdade legitimationer ökat mellan 10–2...

Besöken hos tandvården minskar

2023-09-08 13:18

Ungefär 3,9 miljoner personer, 24 år eller äldre, fick tandvård inom det statliga...

Jag är tandhygienist, inte gränspolis

2023-09-06 10:29

Förslaget om anmälningsplikt går helt emot vår yrkesetik och skulle försämra en redan tuff...

Dag för doktorander

2023-09-05 14:29

Tisdagen den 29 augusti samlades doktorander från olika delar av landet för en heldag i Göteborg.

Nationellt hälsoprogram för barn och unga

2023-08-14 11:58

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års åld...

Nytt kursinnehåll i EDHF:s onlineutbildning

2023-08-11 17:22

The Oral Health Professional Training platform är en unik e-learning-plattform för tandhygieniste...

Har du läst senaste nytt från IFDH?

2023-08-09 14:26

STHF ingår i den internationella tandhygienistorganisationen International Federation of Dental...

Uppdaterad handbok om våld i nära relationer

2023-07-14 13:31

Socialstyrelsen har nu uppdaterat handboken Våld i nära relationer för att socialtjänsten, hälso-...

Informationsinsats för att stärka patienter i tandvården

2023-06-22 15:03

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska genomföra en informationsinsats för att stärka...

Lärarbrist hinder för hälso- och sjukvården

2023-06-21 10:25

Disputerade lärare behövs för att hälso- och sjukvårdsutbildningar ska kunna bedrivas och utbilda...

Tandvårdens organisationer kräver att barntandvården reformeras

2023-06-20 15:00

Idag har STHF tillsammans med Privattandläkarna och Sveriges Tandläkarförbund i en skrivelse till...

Kartläggning av riskbedömningssystem inom tandvården

2023-06-14 10:41

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att bedöma förutsättningarna för ett införande a...

Senaste nytt från IFDH

2023-06-13 22:10

Läs senaste nyhetsbrevet från International Federation of Dental Hygienists, IFDH.

Ny tidning ute

2023-06-09 10:15

"Kompetensbristen blir värre innan det vänder." Det säger Lars Stjernkvist, regeringens utredare ...

Till dig som är chef eller ledare

2023-06-05 16:22

SRAT och STHF vill veta mer om hur du som chef har det på jobbet och undersöka förutsättningarna...

Intervju med tandhygienist i Blodad Tand Podcast

2023-06-05 15:36

I det senaste avsnittet "Det är viktigt att ta till vara på kunskap och erfarenhet" möter Nicole...

Studie om vitt snus

2023-05-29 09:32

Vitt snus växer i popularitet men ingen vet hur det påverkar munhälsan. Detta ska nu undersökas i...