Sveriges Tandhygienistförening
En del av SRAT

2023

STHF expert hos apotek

2023-03-29 10:36

Apoteket Hjärtat har engagerat STHF för personalutbildning och råd till allmänheten under sin...

Familjen viktig faktor för munhälsan

2023-03-23 10:19

Den 24 februari disputerade tandhygienist Elena Shmarina på Malmö universitet med sin avhandling...

Missa inte Tandvård mot tobaks webbinarium 28 mars

2023-03-21 15:09

Tackla tobak och nikotin i tandvården är titeln på Tandvård mot Tobaks seminarium eftermiddagen d...

Ny rapport från Patientnämnden Region Stockholm

2023-03-21 13:46

Antalet tandvårdsärenden ökade under 2022 – framför allt gällande yngre.

Nytt pris för tandhygienister inrättas i Europa

2023-03-16 16:23

European Dental Hygienists Federation (EDHF) har tillsammans med Sunstar Foundation inrättat ett...

”Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken”

2023-03-13 11:57

Saco: Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går...

Platser kvar!

2023-03-02 14:17

Det finns fortfarande platser kvar till TandhygienistDagarna i Karlstad 23–25 april.

Brist på tandhygienister i 19 regioner

2023-03-02 09:05

2023 års nationella planeringsstöd över legitimerad hälso- och sjukvårds- och tandvårdspersonal h...

Ekonomin granskas för att tandvårdsstödet ska hamna rätt

2023-02-27 10:17

Försäkringskassan kommer från och med i år att granska ekonomin vid alla slumpmässiga...

Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta

2023-02-23 12:01

Idag överlämnades ett delbetänkande från statliga utredningen om stärkt stöd till tandvården för...

Nytt pris för tandhygienister inrättas i Europa

2023-02-22 12:46

European Dental Hygienists Federation (EDHF) har tillsammans med Sunstar Foundation inrättat ett...

Vill du delta i arbetet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar?

2023-02-17 13:45

Socialstyrelsen tar fram Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar och söker nu ett flertal...

STHF håller kongress 22–23 april

2023-02-13 14:39

Kongressen är Sveriges Tandhygienistförenings högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. I...

Nätverksträff för munvårdsprogram

2023-02-07 10:08

Medverkande i ett projekt med det övergripande syftet att utvärdera ett munvårdsprogram för...

Nominera till Svenska Hygienpriset 2023 idag

2023-01-31 11:23

Nu är det dags att nominera någon eller några goda förebilder till Svenska Hygienpriset 2023....

Ändringar i det statliga tandvårdsstödet

2023-01-30 15:20

Den 15 januari 2023 infördes ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbätt...

Presentera din forskning på TandhygienistDagarna 2023

2023-01-29 14:25

Vi hoppas på att få in fler abstrakt till det vetenskapliga programmet och posterutställningen oc...

Sök Sveriges Tandhygienisters stipendium 2023

2023-01-24 15:04

Sveriges Tandhygienistförening stipendium till professor Sture Nymans minne 2023 kan sökas fram...

Call for abstract

2023-01-16 15:02

Vill du presentera din forskning under TandhygienistDagarna 2023?

Tackla tobak i tandvården

2023-01-13 13:34

Döden i dosan, ångan och röken – Nya förpackningar, men samma gamla tobak och nikotin – var...