Akademiker i samhällsbärande professioner

Semester

Semester är en viktig rättighet för dig som anställd. Du kan begära ledighet av flera olika anledningar. Här förklarar vi vad du har för rättigheter och skyldigheter som anställd.

Ett par fötter sticker ut ur en bilruta. Bilen står på en väg

 

Om du som anställd ska vara ledig måste din arbetsgivare godkänna det i förväg. Undantaget är såklart om du råkar bli sjuk.

Det finns en generell rätt till semester enligt Semesterlagen med syftet att garantera att du som anställd får tid för vila och återhämtning. Lagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Men hur många semesterdagar du har rätt till kan variera. Det kan bero på hur länge du har varit anställd. Men en del anställda har kollektivavtal som ger rätt till extra semesterdagar.

Kontakta oss på kansli@srat.se om du är osäker på vad som gäller just för dig.

Rätten till semester

Huvudregeln i Semesterlagen är att du som anställd ska få fyra veckors sammanhängande semester mellan juni och augusti. Det går att göra avsteg från detta, om det finns ”särskilda skäl”. Arbetsgivare kan neka dig en sammanhängande semester för att skydda viktiga samhällsintressen, som till exempel rikets säkerhet eller en fungerande sjukvård.

Semesterlön och semesterersättning

Semesterlagen ger dig rätt till 25 lediga dagar på ett år. Men rätten till semesterledighet är inte detsamma som rätten till lön under ledighetstiden. Hur många betalda semesterdagar du har beror på hur mycket semester du hunnit tjäna in.

När du har semesterledigt ska din semesterlön betalas ut. Om du byter jobb ska semesterdagar du inte hunnit ta ut betalas ut som semesterersättning  - senast en månad efter din sista anställningsdag.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se