Akademiker i samhällsbärande professioner

Lönesamtal

Formerna för lönesättning varierar mellan olika sektorer, branscher och arbetsgivare. Oavsett var du arbetar är ditt lönesamtal avgörande för att du ska få rätt lön och en bra löneutveckling.

Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet där ditt engagemang, din arbetssituation, kompetensutveckling och löneutveckling diskuteras. Det är din möjlighet att tala om för chefen vad du gör och hur mycket du anser att det är värt.

Lönesamtalet ska föras med din lönesättande chef. Det vill säga den chef som både har mandat och befogenhet att sätta lön. Detta bör vara verksamhetschefen eller din närmaste chef. Om den chef du ska ha ditt lönesamtal med inte har mandat att sätta lön bör du vända dig till din facklige företrädare för att diskutera hur ni ska göra.

Tips!

Anteckna det du gjort under året som bidragit till verksamhetens utveckling, förbättring, framgång etc. Man glömmer lätt!

Utnyttja din möjlighet till utvecklingssamtal

Prata lön? Kolla in statistiken först