Akademiker i samhällsbärande professioner

Anställd i kommun/region

Du som är anställd inom kommun eller region omfattas av de kollektivavtal SRAT har med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

Avtalen förhandlas i samarbete med 16 andra Sacoförbund inom ramen för Akademikeralliansen.

Kollektivavtalet som vi tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) heter HÖK och består av flera bilagor, bland annat Allmänna bestämmelser (AB) och Löneavtalet.

I AB finns de allmänna anställningsvillkoren
Villkoren gäller anställda i kommuner och regioner samt Sobonaföretagen. Bestämmelserna ser likadana ut för alla – oavsett facklig organisation. Här finns villkor och förmåner för olika situationer som till exempel hantering och ersättning vid övertidsarbete, utbildning och olika ledigheter.

Löneavtalet hittar du som bilaga 1 i HÖK
Löneavtalet är ett så kallat ramavtal och gäller tills vidare. Det centrala kollektivavtalet gäller alla medlemmar i SRAT (och övriga förbund i AkademikerAlliansen) och övergripande i hela landet. Ett ramavtal innehåller inte praktiska detaljer utan anger vissa ramar att hålla sig till för att i lokala överenskommelser mellan varje kommun, region och Sobonaföretag och facklig organisation hantera detaljerna så att de passar förutsättningarna som finns just där.

Avtalet innehåller vissa regler för hela löneöversynsprocessen som ska följas:

  • Arbetsgivaren - det vill säga kommunen, regionen eller företaget (i Sobona) ska genomföra löneöversyn en gång per år med de fackliga organisationerna lokalt.
  • Lönen ska sättas individuellt och differentierat – det betyder bland annat att egen prestation ska avspeglas i lönesättningen.
  • Medlem har rätt till lönesamtal en gång per år.
  • Ny lön gäller från och med den 1 april om inte överenskommelse träffats om annat datum mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation.
         

Lönedialog

Som inspirationsmaterial har parterna tagit fram en broschyr som heter "Dialog om lön mellan chef och medarbetare". 

Koll på din lön?

Ska du ha lönesamtal, byta jobb eller har du kanske förändrat din nuvarande tjänst? Gå in och kolla löneläget i Saco Lönesök eller i våra statistikblad så är du förberedd.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se