Akademiker i samhällsbärande professioner

Föräldraledig - en guide

Varje förälder har rätt att vara ledig med stöd av föräldraledighetslagen. I föräldraledighetslagen regleras bland annat de olika formerna för föräldraledighet och hur ledigheten kan tas ut. Där finns även ett förbud mot missgynnande behandling. Det innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Utgångspunkten är att du ska behandlas på samma sätt som om du vore i tjänst i frågor som exempelvis handlar om lön, utbildning och befordran.

Ett kvinnas händer håller i ett litet spädbarn som står upp

 

Att tänka på inför din föräldraledighet

När du ska vara föräldraledig är det en del saker som är värda att lägga ned lite extra tid på. Förutom själva planerandet av uttag av föräldradagar och föräldrapenning bör du tänka på följande:

  1. Anmäl till din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig.  Du ska anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig minst två månader i förväg, eller om det inte kan ske, så snart som möjligt. Du ska även ange hur länge du ska vara borta.
  2. Se om du har rätt till föräldralön. Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du som föräldraledig, utöver ersättning från försäkringskassan, även föräldralön. Det är en ersättning som betalas av arbetsgivaren och är beroende av vilket kollektivavtal som gäller.
  3. Fundera på vilken kontakt du vill ha med arbetsplatsen under din ledighet. Ha gärna ett planeringssamtal med din arbetsgivare inför föräldraledigheten för att diskutera hur dina uppgifter ska lösas under din frånvaro, på vilket sätt du ska få information om vad som händer på arbetsplatsen under din ledighet och eventuell kompetensutveckling.
  4. Boka in tid för lönesamtal. Infaller löneöversynen under föräldraledigheten ska du ha ett lönesamtal med din arbetsgivare. Föräldraledighet ska inte i sig ha en negativ inverkan på löneutvecklingen. 
  5. Vill du avbryta din ledighet tidigare än beräknat, ska du meddela din arbetsgivare om detta. Arbetsgivaren kan inte skjuta på din återgång till arbete mer än en månad.
  6. Behåll ditt fackliga medlemskap. Du kan ha stor nytta av ditt fackliga medlemskap under din föräldraledighet. Både före, under och efter ledigheten ger vi dig råd och stöd. Du har rätt till reducerad medlemsavgift om du anmäler din föräldraledighet till SRATs kansli - t ex via Min Sida.

Passa på att se över ditt efterlevandeskydd när du får barn:

Fördelning på föräldraledigheten


Det lönar sig att dela lika på föräldraledigheten
Det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen. Saco har tagit fram en räknesnurra där du och din partner se hur mycket ni har kvar att leva på vid olika fördelning av föräldraledigheten

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se