Organisation

Förbundsmötet är högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Mellan förbundsmötena leds arbetet av förbundsstyrelsen. Styrelseledamöterna nomineras av föreningarna och väljs av förbundsmötet. Under förbundsmötesperioden kan också Ordförandekonferensen, som är rådgivande, sammankallas.

Medlemmar

Bland medlemmarna finns bland annat fem legitimationsgrupper; audionomer, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister. Bland SRATs övriga medlemmar finns diplomater, hälsovetare, lotsar, perfusionister samt chefer, kvalificerade tjänstemän och specialister inom en rad olika statliga myndigheter och privata företag. Många medlemmar är egenföretagare. SRAT är partipolitiskt obundet.

Medlemsföreningar

SRAT strävar efter att organisera det fackliga arbetet så att besluten och inflytandet ligger så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Därför är SRAT uppbyggt av medlemsföreningar med egen styrelse och i vissa fall egen ekonomi.

Föreningarna är organiserade efter två principer:
Medlemmar med samma arbetsgivare
Exempelvis: Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF eller SRAT-Posten.

Medlemmar med samma yrke
Exempelvis: Audionomerna, HälsoAkademikerna, Lotsförbundet, Svenska Logopedförbundet, Svensk Optikerförening, eller Sveriges Tandhygienistförening. Sådana föreningar är i allmänhet riksomfattande och kan i sin tur ha lokala föreningar.

Siffrorna i skissen är per 2017-12-31

Förbundsmöte och förbundsstyrelse

Förbundsmötet är högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Mellan förbundsmötena leds arbetet av förbundsstyrelsen. Styrelseledamöterna nomineras av föreningarna och väljs av förbundsmötet. Under förbundsmötesperioden kan också Ordförandekonferensen sammankallas. Ordförandekonferensen är ett rådgivande organ.

Förbundskansli

Förbundskansliet ligger i Stockholm och leds av förbundsdirektör Elisabeth Mohlkert. Där finns medlemsservice, förhandlare/jurist, kommunikatör/redaktör, ekonomi och IT.

Förhandlingssamverkan

SRAT ingår i följande förhandlingskarteller: