Akademiker i samhällsbärande professioner

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då betalas avgifter månadsvis i efterskott. I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott.

Autogiro

Det är enklare med autogiro än med inbetalningskort! Dessutom blir det billigare för föreningen och förbundet. Med autogiro betalar du medlemsavgiften månadsvis. Och du slipper riskera att avgiften inte betalas i tid. Om du inte väljer autogiro faktureras du kvartalsvis i förskott.

Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja förening eller SRAT som betalningsmottagare.

Se nedan vilka föreningar som har eget autogiro.

E-faktura

Om du vill betala via e-faktura söker du upp och ansluter "SRAT" som mottagare i din egen internetbank, oavsett vilken SRAT-förening du är med i. E-fakturan levereras vid samma tidpunkter som pappersfakturor och har samma avgiftsperiod - i huvudsak kvartal - det enda som förändras när du väljer e-faktura är leveranssätt. Det är viktigt att det är just du som är medlem som är ansluten till din egen internetbank när du gör detta - det går alltså inte att betala medlemsavgift för någon annan i hushållet via e-faktura.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se