Akademiker i samhällsbärande professioner

Byte av förbund

Så här gör du som är med i ett annat fackförbund och annan a-kassa för att byta till SRAT.

Du som idag är medlem i ett annat förbund måste själv söka utträde ur ditt nuvarande förbund. Kontakta det för att ta reda på hur det skall göras. Om du är osäker på om du uppfyller villkoren för att bli medlem i någon av SRATs föreningar (gäller inte våra legitimationsyrken) rekommenderar vi dig att göra en ansökan till SRAT för att få den prövad innan du begär utträde ur ditt tidigare fackförbund. Läs mer om vem som kan bli medlem i SRAT här.

När det står klart att du kan bli medlem i någon av SRATs föreningar behöver vi veta vilket månadsskifte som du får utträde ur ditt tidigare förbund. Vi kan då registrera dig som medlem i SRAT och förening från samma månadsskifte. På så sätt undviks glapp mellan förbundsmedlemskapen och du kan exempelvis tillgodoräkna dig tidigare Inkomstförsäkring som du haft genom ditt tidigare förbundsmedlemskap.

A-kassan, hur fungerar det?

Du som även vill bli medlem i Akademikernas a-kassa, behöver göra en separat ansökan till dem eftersom vi är olika organisationer. Om du idag är medlem i en annan a-kassa anger du det på din ansökan till Akademikernas a-kassa. Du måste sedan själv söka utträde ur din nuvarande a-kassa. Kontakta den för att ta reda på hur det ska göras. När utträde ur den tidigare a-kassan sedan beviljas registreras du i Akademikernas a-kassa från samma månadsskifte. Akademikernas a-kassa kan därefter numera gå in och hämta upp historiska uppgifter om ditt tidigare medlemskap i a-kassan från a-kassornas gemensamma databas. På så sätt kan du tillgodoräkna dig all sammanhängande medlemstid. Någon ytterligare dokumentation eller intyg behövs alltså inte.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se