Medlemskapet

SRAT verkar på hela arbetsmarknaden och medlemmarna finns inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Vi har med våra drygt 15.000 medlemmar ett stort branschkunnande och konkurrenskraftig kompetens inom våra områden.

Vi finns vid din sida och stöttar dig från studietiden till dess du går i pension. Förutom rådgivning och stöd har du genom ditt medlemskap tillgång till medlemsförmåner, som exempelvis inkomstförsäkring, sjukförsäkring med hälsoombud och medlemslån.

Medlemsinflytande

Det är nära till SRAT. Genom medlemsföreningarna har du möjlighet till inflytande och engagemang.

SRAT karriär

För dig som exempelvis är på väg att ta ett nytt steg i karriären, byter arbetsuppgifter, byter arbete eller nyligen har lämnat studentlivet för att gå in i arbetslivet.

SRATs unika trygghetspaket