Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemskapet

SRAT verkar på hela arbetsmarknaden och medlemmarna finns inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Vi har med våra drygt 21.200 medlemmar ett stort branschkunnande och konkurrenskraftig kompetens inom våra områden.

Vi finns vid din sida och stöttar dig från studietiden till dess du går i pension. Förutom rådgivning och stöd har du genom ditt medlemskap tillgång till medlemsförmåner, som exempelvis karriärstöd, inkomstförsäkring, sjukförsäkring med hälsoombud, möjlighet att skriva privata  avtal(testamente, samboavtal ex) och teckna medlems- eller bolån med mera.

Medlemsinflytande

Det är nära till SRAT. Genom medlemsföreningarna har du möjlighet till inflytande och engagemang.

Frågor om ditt medlemskap

Jessica Carlberg
08-442 44 66
jessica.carlberg@srat.se

Frågor om ditt medlemskap

Marie Samuels
08-4424471
marie.samuels@srat.se

Frågor om ditt medlemskap

Katarina Lundberg
08-442 18 63
katarina.lundberg@srat.se

Frågor om ditt medlemskap

Susanne Rönngren
08-442 44 72
susanne.ronngren@srat.se