Akademiker i samhällsbärande professioner

Lönesamtal

Formerna för lönesättning varierar mellan olika sektorer, branscher och arbetsgivare. Oavsett var du arbetar är ditt lönesamtal avgörande för att du ska få rätt lön och en bra löneutveckling.

 

Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet där ditt engagemang, din arbetssituation, kompetensutveckling och löneutveckling diskuteras. Det är din möjlighet att tala om för chefen vad du gör och hur mycket du anser att det är värt.

Lönesamtalet ska föras med din lönesättande chef. Det vill säga den chef som både har mandat och befogenhet att sätta lön. Detta bör vara verksamhetschefen eller din närmaste chef. Om den chef du ska ha ditt lönesamtal med inte har mandat att sätta lön bör du vända dig till din facklige företrädare för att diskutera hur ni ska göra.

3 tips inför lönesamtalet

1. Förbered dig

 • Tänk tillbaka på året som gått och skriv ner vad du bidragit med.
 • Om ni har lönekriterier på arbetsplatsen, ta hjälp av dem för att beskriva din arbetsinsats.
 • Återkoppla till senaste medarbetarsamtalet och beskriv hur väl du uppfyller kraven som ställs på dig.
 • Använd Saco Lönesök och kolla upp ditt marknadslöneläge.

2. Fråga så att du förstår

 • Jag förstår inte din bedömning av min arbetsinsats, kan du förtydliga?
 • Vad behöver jag bidra med för att få den löneutveckling som jag önskar?
 • Hur ser du som chef på min framtida löneutveckling?

3. Samtalet handlar om dig

 • Fokus ska vara på ditt uppdrag, kompetens och resultat.
 • Utgå från verksamhetens behov och ditt bidrag till verksamheten när du argumenterar för din sak.

Kom ihåg!

 • Tala om för din chef om du inte är nöjd med ditt lönepåslag eller om du känner dig missnöjd med själva samtalet.
 • Be om att få en åtgärdsplan för hur du ska kunna förbättra din löneutveckling där du och din chef är överens om hur du ska bidra till verksamheten och på vilket sätt.
 • Är du inte nöjd med själva samtalet boka då in ett uppföljningssamtal eller ett nytt lönesamtal.

Läs mer

Koll på din lön?

Ska du ha lönesamtal, byta jobb eller har du kanske förändrat din nuvarande tjänst? Gå in och kolla löneläget i Saco Lönesök eller i våra statistikblad så är du förberedd.