Akademiker i samhällsbärande professioner

Lön

Din lön ska avspegla kompetens, arbetsuppgifter, erfarenhet och resultat. Lönen är också ett sätt för arbetsgivaren att kommunicera, att visa uppskattning och ge återkoppling på det arbete du utför.

Din lönenivå påverkas av vilken ansvarsnivå, svårighetsgrad och vilka befogenheter som du har i din befattning. Den påverkas också av din arbetsprestation, skicklighet och kompetens.

Lönen varierar mellan olika branscher, mellan olika företag i samma bransch och mellan olika regioner och är beroende på tillgång och efterfrågan.

Lönesättningen ska stimulera till kompetensutveckling i olika former. Befintlig kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

Läs mer

Läs mer i broschyren DIN LÖN. Gör en beställning, eller logga in så kan du ladda ner den som pdf.

Tips!

  • Anteckna det du gjort under året som bidragit till verksamhetens utveckling, förbättring, framgång etc. Man glömmer lätt!
  • Utnyttja din möjlighet till utvecklingssamtal

Dags för första lönen?

Vad är bra att tänka på och hur funkar det?

Lönerådgivning

Innan du kontaktar SRAT för rådgivning kan du börja med att titta på materialet som finns på vår sajt:

 

Koll på din lön?

Ska du ha lönesamtal, byta jobb eller har du kanske förändrat din nuvarande tjänst? Gå in och kolla löneläget i Saco Lönesök eller i våra statistikblad så är du förberedd.

Frågor & Svar