Akademiker i samhällsbärande professioner

Lön

Din lön ska avspegla kompetens, arbetsuppgifter, erfarenhet och resultat. Lönen är också ett sätt för arbetsgivaren att kommunicera, att visa uppskattning och ge återkoppling på det arbete du utför.

Lönenivån påverkas av vilken ansvarsnivå, svårighetsgrad och vilka befogenheter som ligger i befattningen. Den påverkas också av din arbetsprestation, skicklighet och kompetens. Lönen varierar mellan olika branscher, mellan olika företag i samma bransch och mellan olika regioner och är beroende på tillgång och efterfrågan.

Lönesättningen ska stimulera till kompetensutveckling i olika former. Befintlig kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

Läs mer i broschyren DIN LÖN. Gör en beställning, eller logga in så kan du ladda ner den som pdf.

Om du vill ha lönerådgivning kan det vara bra att först kolla de lönestatistikblad vi sammanställer för några av våra yrkesgrupper och därefter gå in på Saco LöneSök för att kontrollera ditt löneläge. Därefter kan du kontakta oss för rådgivning.

Tips!

Anteckna det du gjort under året som bidragit till verksamhetens utveckling, förbättring, framgång etc. Man glömmer lätt!

Utnyttja din möjlighet till utvecklingssamtal

Dags för första lönen?

Förbered dig noga innan du går in i en lönediskussion. Här är några saker som är bra att tänka på.

  • Ta noga reda på vad den tänkta arbetsgivaren förväntar sig av dig!
  • Avvakta med att ange dina löneanspråk tills du har helt klart för dig vad den tänkta arbetsgivaren förväntar sig av dig!
  • Rådgör med SRATs eller Sacos företrädare på arbetsplatsen eller någon av förhandlarna på SRATs kansli!
  • Ta del av den specifika lönestatistiken för ditt yrke och din hemort som finns i Saco Lönesök!
  • Tänk noga igenom dina meriter, såväl utbildning som tidigare erfarenheter, och hur de kan komma till nytta! Tänk på att också engagemang i olika föreningar och särskilda intressen bidrar till att visa dina kvaliteter!
  • Tänk igenom och formulera varför du vill ha just den här tjänsten. Intresse och engagemang lönar sig!
  • Ta reda på om att arbetsgivaren har kollektivavtal. Om inte – ta hjälp av SRAT innan du skriver på ett anställningsavtal!
  • Värdera eventuella ytterligare förmåner, förutom lönen, till exempel övertidsersättning eller friskvårdsbidrag!

Lön vid konkurs

Läs mer under Råd och stöd: Konkurs

Har du koll på din lön?

Ska du ha lönesamtal, byta jobb eller har du kanske förändrat din nuvarande tjänst? Gå in och kolla löneläget i Saco Lönesök eller i våra statistikblad så är du förberedd.

Frågor & Svar