Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Kollektivavtal

Svensk Flygteknikerförening tecknar kollektivavtal för certifierade flygtekniker.

Inom civil verksamhet finns ett centrat kollektivavtal med Svenska Flygbranschen inom Transportgruppen i Svenskt Näringsliv. I tillägg till det centrala kollektivavtalet finns en rad lokala kollektivavtalet och överenskommelser.

Med EMS och ELM, som inte är anslutna till Svenska Flygbranschen, finns kollektivavtal tecknade direkt mellan SFF och företaget.

För medlemmar anställda i Saab (förutom verksamheten i Nyköping och Ljungbyhed) gäller Teknikavtalet tecknat av Sveriges Ingenjörer och Teknikarbetsgivarna. På Saab i Nyköping gäller Flygteknikeravtalet och i Ljungbyhed gäller Teknikavtalet IF Metall.

För medlemmar anställda inom Försvarsmakten finns kollektivavtal tecknade mellan Saco-S och Arbetsgivarverket.

Medlemmar anställda i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans omfattas av lokala tjänstgöringsvillkor förhandlade av SFF/SRAT samt kollektivavtal tecknade mellan SRAT/Akademikeralliansen och Sobona.

Medlem - logga in

Du måste vara inloggad för att få tillgång till all information. Logga in högst upp på sidan!

Webbplatsen innehåller mer information och rådgivning för medlemmar och förtroendevalda.