Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Vad är svenska modellen?

Modellen syftar till att skapa goda arbetsvillkor och social trygghet genom dialog och förhandlingar istället för konflikt.

Den svenska modellen

Som fackförbund är vår roll en del av det som kallas för den svenska modellen. Grundtanken med modellen är att fackförbund och arbetsgivarorganisationer, som har mest kunskap om arbetsmarknaden, också ska vara de som förhandlar om villkoren istället för politiker som inte är insatta i den dagliga verksamheten. 

På bilden ser vi den svenska modellen. Denna modell ger fackmedlemmar möjlighet att påverka branschregler samtidigt som reglerna anpassas efter verksamheten. Förhandlingssystemet mellan fack och arbetsgivare är kostnadseffektivt och möjliggör flexibla lösningar utan domstolstvister.

Arbetsrättsliga lagar

I botten av modellen är den delen av arbetslivet som regleras av arbetsrättsliga lagar, så som arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Kollektivavtal

I mitten av bilden har vi kollektivavtal. Det är detta som fackförbunden förhandlar fram tillsammans med arbetsgivarorganisationerna. Kollektivavtal finns både i offentlig och privat sektor och ger arbetstagare rätt till en rad förmåner, som bland annat tjänstepension, ob-tillägg, årligt lönesamtal, föräldrapenningtillägg, kompletterande sjuklön och arbetsskadeförsäkring. Du kan läsa mer om kollektivavtalet och varför det är viktigt här.

Individuella avtal

Högst upp i modellen hittar vi ditt individuella avtal. Detta innefattar sådant du och din arbetsgivare kommit överens om och regleras inte av lag eller kollektivavtal, som t.ex. lön, arbetstitel, arbetstid och anställningsgrad. Du kan också ha andra förmåner som pensionsförmåner eller tjänstebil i ditt anställningsavtal. Villkoren i det individuella avtalet får dock inte vara sämre än kollektivavtalets miniminivåer.