Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Strejk och konflikter

När fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer inte kommer överens kan det behövas åtgärder. Här kan du läsa vad som gäller vid konflikter eller strejk.

Vad betyder det att varsla?

Ett varsel på arbetsmarknaden är en förvarning. Ett varsel om stridsåtgärder innebär att fack eller en arbetsgivare förvarnar om stridsåtgärder som strejk, övertidsblockad, blockad eller lockout. Det går bara att varsla om stridsåtgärder när ett kollektivavtal sagts upp eller löpt ut.

De olika stridsåtgärderna genomförs bara om fack och arbetsgivare inte har hunnit att bli överens innan den tidpunkt då till exempel en strejk ska bryta ut. När det finns en överenskommelse avbryts varslet.

Vad innebär övertidsblockad?

En övertidsblockad är en stridsåtgärd som fack eller arbetsgivare varslar om i förväg. Om det råder övertidsblockad på din arbetsplats får du inte arbeta övertid. Är du uttagen i övertidsblockad får du bara utföra ditt ordinarie planerade eller schemalagda arbete.

Vad innebär mertidsblockad?

En mertidsblockad är en stridsåtgärd som fack eller arbetsgivare varslar om i förväg. Om det råder mertidsblockad på din arbetsplats får du inte arbeta mer än din avtalade anställningsgrad. Om du till exempel arbetar 75 procent till vardags får du inte arbeta mer än så om du är uttagen i mertidsblockad.

Vad innebär strejk?

Strejk är en stridsåtgärd som innebär att du som anställd inte arbetar utan lägger ner arbetet. Facket kan bara varsla om strejk när ett kollektivavtal sagts upp eller löpt ut.

Om en strejk bryter ut när det finns ett gällande kollektivavtal kallas det för vild strejk. Det är en otillåten stridsåtgärd som kan leda till att både du som enskild medarbetare och facket får betala skadestånd. Den som deltagit i en vild strejk riskerar även att bli uppsagd.

Vad är medling?

Att medla innebär att försöka ena fackliga organisationer ochn arbetsgivarorganisationer som inte kan komma överens. Statliga Medlingsinstitutet tillsätter medlare när fack och arbetsgivare ber om det gemensamt eller om det är risk för strejk eller andra stridsåtgärder.

Läs mer

Vad gäller för dig om ett annat fackförbund på arbetsplatsen har gått in i övertidsblockad?

Detta får du göra

  • Arbeta färdigt dina egna arbetsuppgifter på mertid eller övertid om det behövs.
  • Ta extra pass för att kollega VABar eller är sjuk.
  • På ordinarie arbetstid står du till arbetsgivarens förfogande och löser de arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen oavsett vem som egentligen skulle ha utfört dem.
  • Arbeta övertid eller mertid om det är arbetsuppgifter som inte skulle ha gjorts av konfliktande kollega.

Detta får du INTE göra

  • Jobba mertid eller övertid för att utföra en kollegas arbetsuppgifter som den kollegan egentligen skulle ha gjort på mertid eller övertid.
  • Ta extra pass för att den som skulle ha tagit passet skulle göra det på mertid eller övertid vilket nu inte går på grund av blockaden.