Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Lotsyrket

För att bli lots krävs att man är svensk medborgare, har sjökaptensbehörighet (det vill säga Sjökaptensbrevet ute) samt erfarenhet som seniorbefäl i handelsflottan.

Efter genomgången obligatorisk grundkurs, SGFL på fyra-sex veckor, praktiserar sedan lotsaspiranten tillsammans med utsedda kolleger i 0,5 - 1 år i det område man sedan ska lotsa. På vissa lotsstationer dröjer det upp till fyra år innan man är fullt utbildad.

Arbetet är koncentrerat och innebär oregelbunden tjänstgöring dygnet runt. Lotsen är disponibel för tjänstgöring 182 dygn per år. Av dessa är 27 semesterdygn, vid uttag av dessa återstår 155 tjänstgöringsdygn om perioder 4-7 dygn. Schemats upplägg och tjästgöringens indelning skiljer sig från område till område.

Lön

Lotselev har cirka 39 000 kronor/månad i grundlön och under utbildningstiden inga andra tillägg till lönen.  Vid erhållen första styrsedel går man upp till nästa lönenivå och erhåller tillägg i form av bordningstillägg, lotsningstillägg och reseersättningar. Grundlönen ökar med tid i yrket. Det tillkommer ett rörligt tillägg på 8 000–15 000 kronor/månad, beroende på hur många fartyg som lotsas. Andra tillägg kan också förekomma.

Pension

Lotsyrket är ett utpräglat säkerhetsarbete. Den oregelbundna arbetstiden är fysiskt och psykiskt krävande. Lotsar pensioneras vid 60 års ålder. 

Den pension som erhålls mellan 60-65 års ålder baseras på de fem sista tjänstgöringsåren som lots. För att den sedan ska bli "full", ska man ha tjänstgjort för Svenska staten eller i svenska kollektivavtal i 30 år, det vill säga 360 månader. Har man inte tjänstgjort i sådana avtal kommer den framräknade pensionen multipliceras med en faktor som speglar var lots tjänstgöring ??? för Svenska staten eller i svenska kollektivavtal.

En förenklad uträkning:
Framräknad pension (fem år) * (individuella antal månader i svenska kollektivavtal/360 månader).