Logo Logga in Bli medlem

Styrelsen

Föreningsstyrelse för Audionomerna

Cecilia Laurell Ordförande
Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov
cecilia.laurell@hotmail.se

Föreningsstyrelse för Audionomerna

Alev Pektas Sjöstrand Ledamot
Karolinska universitetssjukhuset Solna
alevpektas@gmail.com

Malin Reinelöv Ledamot
Region Skåne Habilitering och hjälpmedel
Malin.reinelov@skane.se

Rebecka Rådsäter Vice ordförande
Region Jämtland Härjedalen
enbecka@hotmail.com

Pia Svanstedt Ledamot
VG region Audionommottagning Göteborg
pia.svanstedt@vgregion.se