Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Magnus Nordström, förbundsordförande SRAT

Magnus Nordström omvald till SRATs förbundsordförande

Publicerad: 2024-05-24 15:56

Magnus Nordström omvaldes idag av SRATs förbundsmöte till förbundsordförande för ytterligare tre år.

- Jag har återigen fått det roligaste uppdraget som går att ha i SRAT, säger Magnus Nordström. Nu vill jag fortsätta arbetet för att stärka medlemmarna, våra samhällsbärande föreningar och förbundet. Vi ska påverka och synas mer i samhällsdebatten.
 
Till förste vice ordförande omvaldes Ola Blomqvist, Svensk Flygteknikerförening, och till andre vice ordförande omvaldes Ulrika Guldstrand, Logopedförbundet.
Förbundsordföranden Magnus Nordström arbetar utöver uppdraget inom Utrikesförvaltningen på halvtid. 
 
Förutom val av förbundsstyrelse bestod förbundsmötet, som har temat hållbart engagemang, av besvarande och genomgång av motioner och propositioner, workshops, inspirationsföreläsning samt diskussioner kring SRATs idéprogram som nu revideras för att bli inriktningen för de kommande tre åren.
 

SRATs förbundsstyrelse 2024-2027

SRAT:s förbundsstyrelse är vald på tre år och består av ledamöter från förbundets föreningar inom en bredd av professioner och branscher.

Ordförande

Magnus Nordström 

Förste vice ordförande

Ola Blomqvist, Svensk Flygteknikerförening

Andre vice ordförande

Ulrika Guldstrand, Logopedförbundet

Ledamöter

Madeleine Bagge, SRAT:s Allmänna förening
Fouzieh Eliassy, Sveriges Tandhygienistförening
Anders Jansson, SRAT Arbetsmarknad
Andreas Lövdahl, HälsoAkademikerna
Eva Nordlund, Svenska Barnmorskeförbundet
Ulf Ohlsson, SRAT-Posten
Madelien Orveland, Trafik och Järnväg
Petra Strömberg, SRAT-föreningen vid Kustbevakningen
Patrik Wikand, Lotsförbundet
Kerstin Wiström, Logopedförbundet

 

Om förbundsmötet

Förbundsmöte är SRATs högst beslutande organ och sker var tredje år. I år genomförs det 24-25 maj 2024. 

Deltar gör ombud från förbundets föreningar tillsammans med förbundsstyrelse och kansli. Föreningarna utser ombud som har rösträtt på förbundsmötet. Antalet ombud per förening avgörs av föreningens storlek.