Just nu kan det vara svårt att nå oss via telefon på grund av tekniska problem. Kommer du inte fram, mejla oss på kansli@srat.se så återkommer vi så snart vi kan!
Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Vårdförbundets blockad har brutit ut – detta gäller för dig som SRAT-medlem

Publicerad: 2024-04-25 16:00

Nu har Vårdförbundets övertids-, mertids- och nyanställningsblockad brutit ut. Som medlem är det viktigt att du är medveten om situationen och vad som gäller.

SRAT är neutrala

SRATs och Svenska Barnmorskeförbundets medlemmar är neutrala i den pågående konflikten mellan Vårdförbundet och SKR. SRAT har informerat både SKR och Vårdförbundet om vår neutralitet.

Vad gäller för dig?

Detta får du göra

  • Arbeta färdigt dina egna arbetsuppgifter på mertid eller övertid om det behövs.

  • Ta extra pass för att kollega VABar eller är sjuk. Däremot får du inte ta pass som en konfliktande kollega skulle ha gjort på övertid. Övertid ska alltid som regel vara beordrad.

  • På ordinarie arbetstid står du till arbetsgivarens förfogande och löser de arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen oavsett vem som egentligen skulle ha utfört dem.

  • Arbeta övertid eller mertid om det är arbetsuppgifter som inte skulle ha gjorts av konfliktande kollega.

Detta får du INTE göra

  • Jobba mertid eller övertid för att utföra en konfliktande kollegas arbetsuppgifter som den kollegan egentligen skulle ha gjort på mertid eller övertid.

  • Ta extra pass för att den konfliktande kollegan som skulle ha tagit passet skulle göra det på mertid eller övertid vilket nu inte går på grund av blockaden.

Om arbetsgivaren beordrar dig att täcka upp för en konfliktande medlem i Vårdförbundet?

Påminn arbetsgivaren om vår neutralitet. Om arbetsgivaren insisterar, ska du inte riskera arbetsvägran. Ta arbetspasset eller utför arbetsuppgiften och lämna samtidigt över den här informationen till arbetsgivaren.

 

Frågor och svar från SKR

Vad innebär neutralitetsrätt?

En arbetstagare som står utanför konflikten har rätt att vara neutral. Arbetstagaren är därför inte skyldig att utföra arbete som är föremål för tillåtna stridsåtgärder, alltså att till exempel arbeta övertid eller förflyttas för att täcka upp för en kollega som strejkar.

Den som står utanför en konflikt ska däremot fullgöra sina vanliga åligganden och har inte rätt att åsidosätta sina skyldigheter på grund av exempelvis sympati med strejkande kollegor, se KHA § 26. En arbetstagare som är oorganiserad eller med i en annan facklig organisation, ska alltså utföra sitt vanliga arbete även om det sker på en arbetsplats där medlemmar i de fack som är i konflikt strejkar.

Arbetsgivaren är fri att under konflikt begära att en arbetstagare som står utanför konflikten tillfälligt går in och arbetar istället för den som strejkar eller utökar arbetstiden utöver den normala, i enlighet med de regler som annars gäller. Primär förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL ska fullgöras i förekommande fall. En arbetstagare som står utanför konflikten har dock rätt att neka med hänvisning till sin neutralitetsrätt se ovan.

Källa och text: SKR Frågor och svar. Uppdaterad: 15 april 2024. 

Kan arbetstagarorganisationen ta ut andra än sina medlemmar i stridsåtgärder? 

Arbetstagarorganisationen kan varsla om stridsåtgärderstrejk även för arbetstagare som är oorganiserad eller som är medlem i en organisation som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren. Arbetstagaren får dock själv välja om han eller hon vill delta i konflikten. Arbetstagarorganisationen kan inte tvinga dessa arbetstagare att delta i stridsåtgärderna.

För arbetstagare som är medlem i en organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren gäller fredsplikt så länge inte den organisationen beslutar om sympatiåtgärder. Den som står utanför en konflikt ska fullgöra sina vanliga åligganden och har inte rätt att åsidosätta sina skyldigheter på grund av exempelvis sympati med kollegor som är uttagna i stridsåtgärder.

Källa och text: SKR Frågor och svar. Uppdaterad: 23 april 2024

Kontakt

  • Vid frågor kontakta SRATs kansli på 08-442 44 60 måndag-fredag 08.00-16.30.

  • Vid akuta frågor (tex beordran till strejkbryteri) utanför kontorstid mejla oss på kansli@srat.se så ringer vi dig direkt på morgonen nästkommande arbetsdag.

Läs mer

Vad innebär varsel och konflikt?

När fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer inte kommer överens kan det behövas åtgärder. Vad innebär varsel och konflikt?

Här kan du läsa mer
Nyhet Avtal