Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Förhandlingar för anställda i kommun och region pågår

Publicerad: 2024-03-12 09:57

Nu pågår intensiva förhandlingar om villkoren för dig och omkring 75 000 andra akademiker som jobbar i kommun, region eller kommunala företag. AkademikerAlliansens 16 medlemsförbund förhandlar med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Runt påsk förväntas nya de nya överenskommelserna vara klara.

SRAT och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivare måste erbjuda trygga anställningar och goda förutsättningar för återhämtning och balans mellan arbete och privatliv. Akademisk kompetens ska värdesättas och akademiker ska ha tydliga löneprocesser. Det är också viktigt att anställda får större möjligheter att påverka sina individuella villkor och att det finns förutsättningar att kunna utöva gott ledarskap.

― Det är viktigt att alla som jobbar i kommuner och regioner verkligen värdesätts för goda prestationer, säger Mattias Torell, förhandlare och biträdande förhandlingschef på SRAT. Vi fortsätter också att driva på för att anställda ska kunna säga upp en överenskommelse kring övertidsersättning som avtalats bort.

Idag saknas det kompetens inom en rad yrken och professioner som kräver akademisk examen eller specialistkompetens. Välfärden behöver anställa 410 000 personer fram till 2031 på grund av en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar. Vid förhandlingsbordet har SKR chansen att visa att de tar denna utmaning på allvar. AkademikerAlliansen lämnade ett flertal förslag på attraktiva villkor strax före jul.

―  Anställningsvillkoren i kommuner och regioner behöver hålla jämna steg med andra sektorer på arbetsmarknaden, säger Mattias Torell. Nu har arbetsgivarna chansen att komma med lösningar och förslag som kan locka viktig spetskompetens till många arbetsplatser.

För att uppnå våra mål yrkar AkademikerAlliansen bland annat på:

  • att det tydligt framgår i avtalet att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för kompetensutveckling.
  • att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning.
  • att grundregeln om rätten till tillsvidareanställningar behöver förstärkas.
  • att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort.
  • att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.
  • att nattarbetsvillkoren för förbundens medlemmar görs likalydande med andra förbunds avtal.
  • att parterna samverkar kring att skapa ett hållbart arbetsliv för AkademikerAlliansens chefsmedlemmar och att göra det attraktivt att ta på sig ett chefskap.
Nyhet