Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Avtalsförhandlingar inledda med Sobona

Publicerad: 2024-01-19 09:02

Avtalsförhandlingar är inledda mellan AkademikerAlliansen och Sobona gällande omförhandling av branschöverenskommelserna (BÖK) för Sobonas branscher; Energi, Vatten och miljö, Fastigheter, Flygplatser samt Besöksnäring och kulturarv.

Akademiker måste ha en positiv livslöneutveckling och ett hållbart arbetsliv, menar de 16 Sacoförbunden som ingår i AkademikerAlliansen - varav SRAT är ett. AkademikerAlliansen betonar att akademiker är en nyckelkompetens för arbetsgivarna som måste värdesättas.

― Det är nödvändigt att akademiker lönesätts utifrån sin individuella prestation på ett tydligare sätt än idag, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

Idag är det brist på en rad yrken och professioner som kräver akademisk examen eller specialistkompetens. AkademikerAlliansen menar att en förutsättning för att hitta framtidens medarbetare är att anställda har en hållbar arbetsmiljö, trygga anställningar och goda förutsättningar för återhämtning.

AkademikerAlliansen yrkar

  • Bättre löneavtal med större inflytande för lokala parter
  • Uppräkning av villkoren i avtalen för att följa märket inom industri och andra tecknade avtal
  • Anpassning av bestämmelser för arbetstidsförläggning till gällande lagstiftning
  • Ökat inflytande över de egna villkoren för anställda
  • Tryggare anställningsform för provanställda
  • Förbättrade villkor vid föräldraledighet
  • Samt ett antal mer specifika yrkanden för respektive branschöverenskommelse

 

Fakta AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

Fakta Sobona

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Sobona har 1 100 medlemsföretag med 100 000 medarbetare inom 11 branscher. Deras övergripande uppdrag är att teckna kollektivavtal, stödja medlemsföretagen i arbetsgivarfrågor och opinionsbilda.

Nyhet Avtal