Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Publicerad: 2023-09-08 14:04 • Uppdaterad: 2024-01-15 14:04

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har skickat in en begäran om arbetsmiljöåtgärd, så kallad 6:6 a, till Kvinnohälsovården på Pantarholmen i Karlskrona. Detta på grund av sanitära problem i lokalerna i form av råttor och mögel.

Arbetsmiljöproblem i lokalerna är inget nytt, utan har funnits i 8 år, menar Annika Fellbo, som redan 2020 skickade in en 6:6 a till arbetsgivaren. Den gällde då att personal drabbats av luftrörsbesvär.

SRAT:s förhandlare Hanna Adlerteg-Melinder vill lyfta vikten av att arbetsgivaren agerar och åtgärdar problemen:
- Det här arbetsmiljöproblemet har varit känt av arbetsgivaren under många år och vårt skyddsombud Annika har gjort många påtryckningar och deltagit i arbete kring möjliga åtgärder. Nu behöver arbetet intensifieras och arbetsgivaren måste leverera hållbara åtgärder här och nu för våra medlemmar, så att de ska kunna fortsätta bedriva den vård som invånarna har behov av utan att själva drabbas av ohälsa.

Läs mer

6:6a

En 6:6 a är något skyddsombud kan begära då de anser att det finns risker i arbetsmiljön eller att arbetsgivaren inte följer reglerna om arbetstid. Om arbetsgivaren inte åtgärdar arbetsmiljöproblemen kan skyddsombudet begära åtgärder från Arbetsmiljöverket.

 

Nyhet