Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Avtalskrav spårtrafik 2023

Publicerad: 2023-02-28 00:00 • Uppdaterad: 2024-01-15 13:55

Vi vill ha bättre möjligheter att förena arbete och fritid inom spårtrafiken! Tillsammans med Sveriges Ingenjörer har vi presenterat våra avtalskrav.

Nu börjar vi förhandla kollektivavtalet Bransch Spårtrafik. Vi har presenterat våra avtalskrav tillsammans med Sveriges Ingenjörer. Fackförbunden Seko, ST och arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen har också lämnat sina krav – parterna har växlat yrkanden. Avtalet gäller för dig som arbetar inom spårtrafiken i privat sektor. Företag som omfattas av avtalet är till exempel SJ, Green Cargo, MTR och Euromaint.

—    Vi börjar förhandla med arbetsgivarna nu och blir troligen färdiga en bra bit in i april, säger Stefan Strömqvist, förhandlare på SRAT. I år kommer vi särskilt att driva på i frågor om arbetstider och arbetsmiljö.Vi behöver tydligare staket och regler för arbetstider. Förtroendearbetstid är inte detsamma som helt obegränsat arbete!

SRAT (Akademikerförbunden) vill att anställda inom spårtrafiken ska få större möjligheter att kunna förena arbete, fritid och familjeliv. Vi vill att du ska få en mer hållbar arbetsmiljö! Vårt gemensamma fackliga krav är ett ettårigt avtal med löneökningar på 4,4 procent.

Förhandlingarna startar nu.  De fackliga parterna (SRAT, Sveriges Ingenjörer, ST och Seko) kommer nu att träffa arbetsgivarparten Almega Tågföretagen ett par gånger i veckan för att förhandla. Alla väntar också på det så kallade ”märket” inom industrin. Märket kommer att tala om för oss hur höga löneökningarna kommer att bli. Hör gärna av dig till oss om du har frågor till kansli@srat.se.

Exempel på några av SRATs/Akademikerförbundens krav:

  • Ettårig avtalsperiod där 4,4 procent på varje individs lön tillförs löneökningsutrymmet
  • Årligt lönesamtal ska erbjudas med tydliga lönekriterier och mål
  • Lönesamtalen ska innehålla diskussion om arbetssituation och ge individuell löneutveckling
  • Fortsatt utbyggd flexpension
  • Övertidsersättning ska inte gå att avtala bort under det första året i anställningen
  • Avtal om lönetillägg, eller bortförhandlad övertid, ska löpa ett i taget och kunna sägas upp av den anställde
  • Arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att registrera utförd arbetstid i någon form av verktyg eller arbetstidsbank
  • Det ska vara möjligt att förhandla fram lokala avtal om en tillgänglighetspolicy/mejl- och mobilpolicy på företag med fler än fem anställda
  • Arbetsgivare ska ge besked om ordinarie arbetstid senast två veckor i förväg
Nyhet Avtal