Hoppa till huvudinnehåll SRAT Logga in Bli medlem

Viktigt stöd för fritt fackligt arbete i Belarus

Publicerad: 2023-11-27 00:00 • Uppdaterad: 2024-01-08 11:12

Union to Union har inlett ett tre år långt biståndsprojekt där man stöttar delar av den belarusiska fackföreningsrörelsen som tvingats i exil sedan alla fria fackföreningar förbjudits i landet. SRAT bidrar till projektet genom sin kunskap om ILO, FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor.

Stödet är mycket viktigt för att kunna hjälpa de fackliga företrädare som befinner sig i exil, så de kan fortsätta att fritt bedriva sitt fackliga arbete, säger SRATs förbundsjurist Sophie Silverryd, som sitter i Svenska ILO-kommittén:
- Idag sitter cirka 50 fackliga företrädare fängslade i Belarus på falska anklagelser. De som lyckades fly har startat en exilorganisation. För att kunna fortsätta sitt arbete behöver de hjälp med pengar till hyrorna av kontor och löner till sina anställda, men också med hur de ska arbeta för att stötta sina medlemmar som är spridda över Europa.

 Hur bidrar SRAT till projektet?

- Förutom att vi är en del av Saco, som tillsammans med LO och TCO står bakom Union to Union, bidrar SRAT genom mitt arbete med ILO-frågor. ILO har antagit en resolution med anledning av Belarus mångåriga och upprepade brott mot ILO:s konventioner. Den innebär att regeringar, arbetsgivare och fackföreningar vidtar åtgärder för att förhindra fortsatta brott mot arbetstagares rättigheter. Här behöver vi hjälpa de fackliga i exil med hur de ska arbeta för att bäst kunna stötta sina fackliga kamrater – både de som sitter fängslade och de som är fria, säger Sophie Silverryd.

Sophie Silverryd, förbundsjurist på SRAT
Sophie Silverryd, förbundsjurist på SRAT

Union to Unions biståndsprojekt genomförs under 2023 - 2026 tillsammans med LO, TCO och Saco. Projektet är helt finansierat av Sida.

Läs mer i Union to Unions pressmeddelande

Fakta: Union to Union

Union to Union - är LO, TCO och Sacos gemensamma organisation för det fackliga utvecklingssamarbetet - arbetar för att stärka fack i världen, bidra med kunskap och påverka för global rättvisa. SRAT är en del av Saco. Läs mer om Union to Union

 

Fakta: ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt. Läs mer om Svenska ILO-kommittén