Akademiker i samhällsbärande professioner

Den svenska modellen

Om man föreställer sig reglerna på arbetsmarknaden som en triangel så är det tre parter som påverkar reglerna. Staten stiftar lagar där vissa gäller alla och inom vissa områden ger staten arbetsmarknadens parter möjlighet att avtala om andra regler. Arbetsmarknadens parter är de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna.

Triangel med rött gult och grönt


Förhandlingar utifrån lag:

Triangel röd

I Sverige har vi en modell som bygger på att arbetsgivare och fackliga organisationer ska diskutera och komma fram till samförståndslösningar. Där det finns lagar så finns det regler för vad arbetsgivare och anställda får göra inom ramen för anställningen. Däremot så är ju varje situation unik så ibland måste parterna diskutera hur en viss situation ska tolkas. Detta kallas förhandling. Om parterna inte blir överens kan det slutgiltigt avgöras i domstol hur situationen ska tolkas. Arbetsdomstolen är den högsta instansen.

 

Branschspecifika villkor:

Triangel gulInom vissa områden där staten har stiftat lagar har även arbetsmarknadens parter getts förtroende att själva komma överens om lösningar som passar bättre för en viss bransch. Ett exempel är arbetstider där förhållandena för läkare, lärare och lotsar skiljer sig åt och där parterna istället träffar kollektivavtal om regler som passar branschen bättre är arbetstidslagen.

 

Områden där lagar saknas:

Triangel grönSlutligen finns många områden där det inte finns några lagar som kan styra. Exempel på det är löner och andra ersättningar. Det finns ingen lag som säger att man ska ha lönesamtal eller löneökningar. Inte heller att man ska ha ersättning för att man jobbar övertid eller att man ska ha en tjänstepension. Allt detta regleras i kollektivavtal. Våra avtal bygger på att du själv ska ha inflytande över dina villkor såsom löneutveckling och möjlighet till individuella överenskommelser.

Denna svenska modell ger medlemmarna i de fackliga organisationerna möjlighet att ha inflytande över regelverket för sin bransch, samtidigt som reglerna blir anpassade utifrån verksamheten. Förhandlingssystemet där fack och arbetsgivare strävar efter samförståndslösningar är både mer kostnadseffektivt för samhället och ger möjlighet till mer flexibla lösningar än om det hanterades via domstolstvister.