Akademiker i samhällsbärande professioner

SRATs historia

SRAT bildades 1968.

Då fungerade SRAT (SR:s Allmänna Tjänstemannaförbund) som en samarbetsorganisation av små och medelstora föreningar inom Statstjänstemännens Riksförbund (SR). Flera av föreningarna bildades långt tidigare. SR och SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) gick 1975 samman och bildade Centralorganisationen SACO/SR som 1992 bytte namn till Saco. 1992 ändrade SACO/SR:s Allmänna Tjänstemannaförbund namn till SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT. I juni 2003 beslutades åter om namnändring till enbart SRAT.

Namnet SRAT uttyds inte.