Ordförande har ordet

I SRAT-informationen har förbundsordförande Anitha Wijkström en sida där hon bland annat informerar om vad som är på gång i Sverige och Europa. Frågor som påverkar förbundet och våra medlemsgrupper.