Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT tycker

 
Våra fyra fokusområden 

SRATs förbundsstyrelse har beslutat att förbundet ska fokusera sitt arbete på nedanstående fyra huvudområden.


Policy

  
Förbundsstadgar

       

SRAT klimatkompenserar