Akademiker i samhällsbärande professioner

Om SRAT

Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner. Vi finns på hela arbetsmarknaden.

SRAT står vid medlemmarnas sida och ger stöd och råd när det behövs. Det kan handla om rådgivning och stöd inför löneförhandling, varsel och omorganisationer, uppsägning eller karriärbyte.

Ersättningen från a-kassan eller försäkringskassa räcker sällan. Därför har vi två försäkringar i medlemskapet: inkomstförsäkring och sjukförsäkring med hälsoombud. För studenter ingår en sjukkapitalförsäkring i medlemskapet.

Mångfald

SRAT har många yrkesgrupper i sin medlemskår. Vilket innebär en mångfald och flexibilitet som gör att vi är rustade att ta emot yrkesgrupper som är för små för att själva bilda fackförbund. Vi har mycket lång erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och professionsutveckling i våra yrkesföreningar. Denna erfarenhet är till stor nytta när vi arbetar med de nya föreningar som ansluter sig till SRAT.

Fokusområden

SRATs förbundsstyrelse har beslutat att SRAT ska fokusera på följande fyra områden:

Partipolitiskt obundet

SRAT är partipolitiskt obundet men tvekar inte att ta ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad eller utbildning. SRAT är ett av medlemsförbunden i Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

SRAT är en del av Saco

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar drygt 707 000 akademiker i 22 medlemsförbund. Målet för Sacos verksamhet är att akademisk utbildning ska löna sig för individ och samhälle.

Saco driver opinion i frågor som är viktiga för dig som är akademiskt utbildad. Under studietiden kan du påverka genom Saco Studentråd, landets största fackliga studentorganisation.

Fakta om SRAT

Akademiker i samhällsbärande professioner.

Antal medlemmar
20.999 medlemmar per 2019-12-31

Varav ...
1.294 är studenter

Varav de yrkesverksamma ...
35 % arbetar i kommuner och landsting
38 % arbetar inom privat sektor
23 % arbetar statligt
3 % är egenföretagare
1 % arbetar inom Svenska Kyrkan

Varav...
55 % finns inom hälsa
26 % finns inom kommunikation
19 % finns inom förvaltning

Kön
67 % är kvinnor
33 % är män

Medelålder
48 år

Läs våra intressanta reportage