Akademiker i samhällsbärande professioner

Om SRAT

Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner. Vi finns på hela arbetsmarknaden.

SRAT står vid medlemmarnas sida och ger stöd och råd när det behövs. Det kan handla om rådgivning och stöd inför löneförhandling, varsel och omorganisationer, uppsägning eller karriärbyte.

Ersättningen från a-kassan eller försäkringskassa räcker sällan. Därför har vi två försäkringar i medlemskapet: inkomstförsäkring och sjukförsäkring med hälsoombud. För studenter ingår en sjukkapitalförsäkring i medlemskapet.

Mångfald

SRAT har många yrkesgrupper i sin medlemskår. Vilket innebär en mångfald och flexibilitet som gör att vi är rustade att ta emot yrkesgrupper som är för små för att själva bilda fackförbund. Vi har mycket lång erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och professionsutveckling i våra yrkesföreningar. Denna erfarenhet är till stor nytta när vi arbetar med de nya föreningar som ansluter sig till SRAT.

Partipolitiskt obundet

SRAT är partipolitiskt obundet men tvekar inte att ta ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad eller utbildning. SRAT är ett av medlemsförbunden i Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

SRAT är en del av Saco

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar drygt 940 000 akademiker i 22 medlemsförbund. Målet för Sacos verksamhet är att akademisk utbildning ska löna sig för individ och samhälle.

Saco driver opinion i frågor som är viktiga för dig som är akademiskt utbildad. Under studietiden kan du påverka genom Saco Studentråd, landets största fackliga studentorganisation.

Fakta om SRAT

Akademiker i samhällsbärande professioner.

Antal medlemmar
21.103 medlemmar per 2021-12-31

Varav ...
900 är studenter

Varav de yrkesverksamma ...
33 % arbetar i region
5 % arbetar i kommun
36 % arbetar inom privat sektor
23 % arbetar statligt
3 % är egenföretagare

Varav...
57 % finns inom hälsa
25 % finns inom kommunikation
18 % finns inom förvaltning

Kön
68 % är kvinnor
32 % är män

Medelålder
48 år

Läs senaste Essens

Här hittar du intressanta reportage och artiklar. Du kan också boka annonsplats.