En del av SRAT

Nationella nätverk

Nationella nätverk inom olika logopediska diagnos- och arbetsområden arbetar med specifika frågor inklusive nationella riktlinjer, terminologi, bedömning och behandling. Många nätverk anordnar årliga träffar/konferenser.

Logopedförbundet har ingen formell roll i att samordna nätverkens arbete men är måna om att de nationella nätverken synliggörs. Förbundet kan även bistå när det gäller informationsspridning, kontaktytor och att stötta nystartade nätverk. Kontakta gärna förbundet med uppdaterad information om de nationella nätverken!

 Nationellt nätverk för logopeder inom skola och förskola

Aktuellt: nätverksträff 11 september i Uppsala, se kalendariet!

Kontaktperson nätverksträff logopeder skola/förskola 2023: Emma Ager

 


 Nationellt nätverk dysfagi (samverkar med dietister)

Arbetsgrupper: instrumentella undersökningsmetoder, riktlinjer, trakeostomi, huvud-halscancer, konsistens, barndysfagi, behandling, mått/icke-instrumentell bedömning.  Arbetsgrupperna har bland annat sammanställt logopediska bedömningsprotokoll för trakeostomerade patienter samt översatt IDDSI till svenska, dokumenten finns publicerade på Logopedförbundets hemsida 

Kontaktperson:Liza Bergström


 Nationellt nätverk Sveriges specialistlogopeder

Kontaktperson: Sara Burge

 


 Nationellt nätverk för logopeder inom barnhälsovård

Gruppen har bland annat tagit fram en nationell arbetsbeskrivning för logopeder inom centrala BHV-enheter

Kontaktperson: 


 Nationellt nätverk dyskalkyli 

Kontaktpersoner: Jonas Walfridsson


 Nationellt nätverk barn/ungdomar med ätsvårigheter, BARNÄT

Arbetsgrupper: riktlinjer, utredning/bedömning, behandling

Aktuellt: man är är i startgroparna för arbete med terminologi och eventuellt riktlinjer vid pediatric feeding disorder (PFD). 

Kontaktperson: Mariana Mejer

 


Nationellt nätverk för logopeder som arbetar som hjälpmedelskonsulenter

Nätverket har digitala möten ett par gånger/termin med erfarenhetsutbyte kring bland annat sortiment, arbetssätt och rutiner.

Kontaktperson: Ida Bergh


 Nationellt nätverk hörsellogopeder

Kontaktperson: Ingrid Hedström


Nationellt nätverk för logopeder inom kommunal vuxenhabilitering

Ett litet men naggande gott nätverk som träffas digitalt 2-3 gånger/termin. 

Kontaktperson: Monika Lindblad

 


 Nätverk för logopeder i vuxenhabilitering LIV

Aktuellt: Nätverket hade sitt uppstartsmöte 6 oktober.

Kontaktperson: Kristina.L.Hammar@skane.se

 


Nationella LKG-logopednätverket 

Vid årliga nätverksträffar bedriver nätverket utvecklingsarbete (inklusive nationella riktlinjer kring bedömning och intervention), kalibrering och fortbildning. Inom nätverket bedriver vi även nationell forskning.

Kontaktperson: kristina.klinto@med.lu.se


 Röstergonomiskt nätverk, REN

Aktuellt: REN sammanställer bland annat en förteckning över logopeder med inriktning mot arbetsrelaterade röststörningar. Nätverket har en egen hemsida under EHSS och träffas årligen. 

Kontaktperson: Hedvig Eriksson

 


 

Nationellt nätverk för logopeder som arbetar med stamning

Kontaktperson: Sabina Winter


 SVERE: Svenska rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada

SVERE är ett nätverk inom Svensk Neuropediatrisk Förening, en del av Svenska Barnläkarföreningen. SVERE består av regionala team som har ansvar för rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador.

Kontaktperson: Åsa Fyrberg