Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Medlemsavgifter
Svenska Logopedförbundet

Gäller från 1 januari 2018

Ordinarie avgift: 287 kronor/månad

Ordinarie avgift, halvtid (50% tjänstgöring eller mindre): 199 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första yrkesverksamma året: 174 kronor/månad

Föräldralediga/långtidssjukskrivna: 237 kronor/månad

Egenföretagare: 150 kronor/månad

Arbetssökande: 150 kronor/månad

Student (studerar till logoped):* Gratis

Passiv:* 30 kronor/månad

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring. Tiden för studentmedlemskapet räknas dock som kvalifikationstid i båda försäkringarna.

Skattereduktion på medlemsavgiften

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019.

Det innebär att för inkomstår 2019 medges skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats före den 1 april 2019. Skattereduktionen medges med 25 procent av den inbetalda avgiften om den har uppgått till minst 400 kr. SRAT lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Svenska Logopedförbundet” som betalningsmottagare.

I annat fall faktueras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.

Du som betalar din medlemsavgift från utlandet behöver följande uppgifter:
IBAN: SE29 8000 0890 1194 3592 6960
BIC: SWEDSESS

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 140 kronor per månad.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se