Medlemsavgifter
Svenska Logopedförbundet

Gäller från 1 januari 2018

Ordinarie avgift: 287 kronor/månad

Ordinarie avgift, halvtid (50% tjänstgöring eller mindre): 199 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första yrkesverksamma året: 174 kronor/månad

Föräldralediga/långtidssjukskrivna: 237 kronor/månad

Egenföretagare: 150 kronor/månad

Arbetssökande: 150 kronor/månad

Student (studerar till logoped):* Gratis

Passiv:* 30 kronor/månad

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring. Tiden för studentmedlemskapet räknas dock som kvalifikationstid i båda försäkringarna.

Skattereduktion på medlemsavgiften

Från den 1 juli 2018 återinförs avdragsgill fackavgift. Avdraget är en skattereduktion på 25 procent av fackavgiften, förutsatt att avgiften är minst 400 kronor per år. Avdraget sker automatiskt i deklarationen.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Svenska Logopedförbundet” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. E-faktura kommer att införas under 2019.

Du som betalar din medlemsavgift från utlandet behöver följande uppgifter:
IBAN: SE29 8000 0890 1194 3592 6960
BIC: SWEDSESS

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 110 kronor per månad.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se