HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Nyheter

HälsoAkademikerna rapporterar om nyheter inom idrott, hälsa och folkhälsa, och om vad som händer i föreningen.

Äldres idrottande

2019-05-26 11:16

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Engagera dig!

2019-05-26 11:16

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch?Då ska du ta chansen att...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Idrotten – en arena för hälsofrämjande arbete i Örebro län

2019-04-16 22:28

Margareta Johansson från Örebroidrotten beskriver ÖLIF och samarbetet med kommuner och regionen.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott

2019-04-16 22:03

Vilka fördelar och utmaningar finns med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott?

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

När idrott fungerar – varför fungerar det?

2019-04-16 21:45

Tor Söderström på Umeå universitet har studerat idrotten när den fungerar - från idrottsdebut til...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nutidens dagliga rörelsemönster

2019-04-16 21:24

Elin Ekblom Bak, docent på GiH i Stockholm, beskriver att dagens rörelsemönster har förändrats, m...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Medveten närvaro – en väg till hälsa och prestation

2019-04-16 21:13

John Jouper från Örebro universitet frågar sig hur medveten närvaro kan påverka utövandet av...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Rörelseförståelse

2019-04-16 17:27

Att utveckla rörelseförståelse är lika viktigt som att lära sig att läsa och skriva!

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Barnidrott - ingen lek

2019-04-16 16:59

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare. Han har arbetat för den svenska...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Val av ny ledamot till styrelsen

2019-04-15 19:22

Vid föreningsstämman 2018 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Alkohol & Idrott

2019-04-15 16:01

Föreläsning kring alkohol och idrott. Vilken roll har idrottsledare och föräldrar inom t.ex....

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Idrott och folkhälsa i stadsplanering

2019-04-14 23:50

Integrera idrott och folkhälsa i den växande och förtätade staden med hjälp av lokalförsörjningsp...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsofrämjande insatser i skolan - fokus på daglig rörelse

2019-04-14 23:48

Forskning om fysisk aktivitet och skolan. Hälsofrämjande arbete med fokus på elevernas perspektiv.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hjärnans fantastiska förmåga till läkning

2019-04-14 23:47

Inspirerande och uppskattande föreläsning om hur envishet, stöd från omgivningen och träning kan ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Puls för lärande och hälsa

2019-04-14 23:45

Pulshöjande aktiviteter i skolan kan förbättra hälsa och välbefinnande samt villkoren för elevers...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsovetardagarna 2019

2019-04-14 23:42

HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete, Örebro läns Idrottsförbund...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Projektledare till Facebookgrupp

2019-02-10 19:02

HälsoAkademikerna söker projektledare/administratörer till kommande interaktiv Facebookgrupp.

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Att verka tillsammans

2019-02-10 15:26

Tillit och respekt är viktiga ingredienser för lyckad samverkan. Margareta Johansson, Örebro läns...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nyckel för aktivt liv?

2019-02-10 15:26

Att utveckla rörelseförståelse kan vara en nyckel för att skapa fysisk kapacitet och förmåga, tro...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Från elit- till barnidrott

2019-02-10 15:26

Idrottsläkaren Klas Östberg brinner för barnidrott och anser att det finns mycket att förbättra....

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa