HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Nyheter

HälsoAkademikerna rapporterar om nyheter inom idrott, hälsa och folkhälsa, och om vad som händer i föreningen.

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

2020-10-11 21:17

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

Kategorier: Hälsa och friskvård

Folkhälsoperspektiv

2020-10-11 21:05

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...

Kategorier: Folkhälsa

Vill du nå ut?

2020-06-07 22:46

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlive...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Folkhälsa - Ett hett ämne

2020-06-02 20:10

Nu mer än kanske någonsin har området folkhälsa hamnat på kartan. För att se något ljust i allt...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Jessica Tallbacka

2020-06-02 20:01

Jessica Tallbacka är ny ledamot i styrelsen.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Josephine Berge

2020-06-02 19:58

Josephine Berge är ny ledamot i styrelsen.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Peter Larsson

2020-06-02 19:29

Peter Larsson är nygammal ledamot i styrelsen

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Johanna Flogstam

2020-06-02 19:21

Johanna Flogstam är ny ledamot i styrelsen.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordföranden har ordet

2020-06-02 19:10

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsovetare - en värdefull resurs även i kristider

2020-06-02 18:35

Coronakrisen har fört med sig att grupper som redan hade det tufft har drabbats ännu hårdare. I...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsoarbete på simhall

2020-06-02 18:20

Hälsoarbete på en simhall handlar om att möjliggöra för alla att vara fysiskt aktiva, oavsett kön...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Min tid i styrelsen

2020-03-11 22:47

Styrelsearbete ger många nya erfarenheter och nätverk samt stor möjlighet till påverkansarbete.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Min tid i styrelsen

2020-03-11 22:47

Större nätverk och nya erfarenheter och mitt engagemang fortsätter för att marknadsföra...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Strateg och praktiker – en optimal kombination!

2020-03-11 22:46

Anne gör både och – jobbar för hälsan både på strategisk nivå och i möte med individen.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

SRATs lönedelegationer – din insats är viktig!

2020-03-11 22:46

Delegationens primära uppgift är att hantera löneöversynen för SRAT och ska representera SRAT:s...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordföranden har ordet

2020-03-11 22:46

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Karriärworkshop i Falun

2019-12-12 13:08

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

2019-12-12 13:07

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

PEP Forum 2019

2019-12-12 13:06

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Saco studentmässa

2019-12-12 13:06

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa