HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Nyheter

HälsoAkademikerna rapporterar om nyheter inom idrott, hälsa och folkhälsa, och om vad som händer i föreningen.

SRATs lönedelegationer – din insats är viktig!

2020-03-11 22:46

Delegationens primära uppgift är att hantera löneöversynen för SRAT och ska representera SRAT:s...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordföranden har ordet

2020-03-11 22:46

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Karriärworkshop i Falun

2019-12-12 13:08

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

2019-12-12 13:07

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

PEP Forum 2019

2019-12-12 13:06

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Saco studentmässa

2019-12-12 13:06

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

SRAT Hälsa – nytt samarbete

2019-12-12 13:05

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nätverk kring hälsa i Halmstad

2019-12-12 13:04

Att nätverka kring hälsa är viktigt för erfarenhetsutbyte och för att stödja, inspirera, engagera...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Medlemsintervju: Hälsopedagog inom psykiatrin

2019-12-12 13:03

Att arbeta hälsofrämjande med att främja goda levnadsvanor inom psykiatrin är extra spännande och...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Kallelse föreningsstämma

2019-12-12 13:02

Varmt välkommen till föreningsstämman som kommer hållas den 18 mars i samband med Hälsovetardagen...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nya ledamöter sökes!

2019-12-12 13:02

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch?Då ska du ta chansen att...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsovetardagen den 18 mars 2020

2019-12-12 13:01

HälsoAkademikerna i samarbete föreningen SFFF samt Högskolan Dalarna och Tränarprogrammet...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordföranden har ordet

2019-12-12 13:00

Styrelsens arbetssätt och sammansättning kommer att ändras och ett stort fokusområde blir ”Projek...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsoförskolan Högkullen

2019-10-14 12:02

I augusti hade hälsoförskolan i Örkelljunga sin officiella invigning. I en intervju med...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Kravprofil för hälsopedagoger

2019-10-13 21:09

Hälsopedagoger fokuserar på hälsofrämjande faktorer. Läs mer om den nyligen framtagna formella...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Fysisk aktivitet hos unga vuxna med diabetes

2019-10-08 10:43

Fysisk aktivitet som blodsockersänkande medicin har visat sig effektiv för unga typ 1-diabetiker....

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Dansa för att må bra!

2019-10-08 10:42

”Jag har blivit mycket mer självsäker tack vare dansen. Den får mig att bli stark på insidan.”...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Barnkonventionen och idrottsrörelsen!

2019-10-08 10:41

Barnkonventionen beskriver alla barns rättigheter över hela världen. Barnkonventionen kommer att...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsopedagoger inom skola

2019-10-08 10:38

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom skolan är mycket viktigt! Här intervjuas en...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsoriksdagen 2019

2019-10-08 10:37

Hälsoriksdagen är en mötesplats mellan politiker och aktörer, intresseorganisationer och...

Kategorier: HA - Nyheter - kategorier, Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa