HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Nyheter

HälsoAkademikerna rapporterar om nyheter inom idrott, hälsa och folkhälsa, och om vad som händer i föreningen.

Leo Nykvist - Ny ledamot i styrelsen

2022-04-04 12:00

Leo Nykvist valdes den 8 mars in i HälsoAkademikernas styrelse.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Sofia Strand - Ny ledamot i styrelsen

2022-04-04 12:00

Sofia Strand har anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med våren 2022.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Oliver Jernelius - Ny ledamot i styrelsen

2022-04-04 12:00

Oliver Jernelius är en av de nya ledamöterna i HälsoAkademikernas styrelse.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Philip Gallardo - Ny ledamot i styrelsen

2022-04-04 12:00

Ett nytt namn i styrelsen är Philip Gallardo.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Styrelsens första planeringsdag

2022-04-04 12:00

Dagen efter föreningstämman den 8 mars 2022 sammanträde den tillsatta styrelsen i ett första möte...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Kompetensprofiler - återstart av projektet

2022-04-04 12:00

Den 8 mars hölls en digitala träff med representanter från cirka 15 olika lärosäten med program...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Digital träff om att engagera sig inom HälsoAkademikerna

2022-04-04 12:00

Den 1 februari anordnade HälsoAkademikerna en digital träff för medlemmar som är intresserade av...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsovetare skapade eget idrottskollo för barn med autism

2022-04-04 12:00

Josephine Berge tog examen från Hälsopromotionsprogrammet på Göteborgs universitet år 2015. Med...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsovetare inom arbetsmarknad och inkludering

2022-04-04 12:00

När vi eftersökte yrkesverksamma hälsovetare att intervjua fick vi kontakt med Martina Forsberg s...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Föreningsstämma och medlemsmingel

2022-02-12 13:21

HälsoAkademikerna inbjuder till föreningsstämma och medlemsmingel

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordförande har ordet

2021-12-19 22:06

Noterar två saker bland alla politiska turerna senaste veckorna.Det ena är naturligtvis det stora...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Föreningens stadgar och stämma – lämna in motioner senast 23 februari

2021-12-19 22:06

Vid föreningsstämman behandlas endast föranmälda frågor enligt dagordningen i stadgarna. Styrelse...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Save the date - Föreningsstämma med föreläsningar 8 mars 2022

2021-12-19 22:03

Föreningens stämma där bland annat verksamhetsberättelse och ekonomi redovisas samt en styrelse...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Medlemsenkäten 2021

2021-12-19 22:01

HälsoAkademikerna genomförde under sommaren och början av hösten 2021 års medlemsenkät. Svaren i...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

SRAT förbundsmöte

2021-12-19 21:58

22-23 oktober hölls SRAT extra förbundsmöte. Ordinarie mötet genomfördes i maj där alla...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Verksamhetsplanen i sammanfattning

2021-12-19 21:57

HälsoAkademikerna har en omfattande verksamhetsplanering för de kommande två åren. Detta är en...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nytt examensarbete ger en inblick i idrottsföreningarnas utmaningar under Coronapandemin

2021-12-19 21:57

En kvalitativ studie om hälsofrämjande arbete inom den svenska barn- och ungdomsidrotten. Studien...

Kategorier: Idrott, Folkhälsa

Pandemins påverkan på studie- och arbetssituation hos HälsoAkademiker

2021-12-19 21:36

I medlemsenkäten frågade vi hur pandemin har påverkat medlemmarnas arbets- eller studiesituation....

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

HälsoAkademikernas planeringsdagar

2021-12-19 21:36

Varje höst har HälsoAkademikernas styrelse sina planeringsdagar tillsammans för att planera...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Generation Peps Pep-Forum 2021

2021-12-19 21:36

Den 10e november arrangerade Generation Pep sitt årliga Pep-Forum, vilket i år hade temat att få...

Kategorier: Folkhälsa