HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Nyheter

HälsoAkademikerna rapporterar om nyheter inom idrott, hälsa och folkhälsa, och om vad som händer i föreningen.

Verksamhetsplanen i sammanfattning

2021-12-19 21:57

HälsoAkademikerna har en omfattande verksamhetsplanering för de kommande två åren. Detta är en...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nytt examensarbete ger en inblick i idrottsföreningarnas utmaningar under Coronapandemin

2021-12-19 21:57

En kvalitativ studie om hälsofrämjande arbete inom den svenska barn- och ungdomsidrotten. Studien...

Kategorier: Idrott, Folkhälsa

Pandemins påverkan på studie- och arbetssituation hos HälsoAkademiker

2021-12-19 21:36

I medlemsenkäten frågade vi hur pandemin har påverkat medlemmarnas arbets- eller studiesituation....

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

HälsoAkademikernas planeringsdagar

2021-12-19 21:36

Varje höst har HälsoAkademikernas styrelse sina planeringsdagar tillsammans för att planera...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Generation Peps Pep-Forum 2021

2021-12-19 21:36

Den 10e november arrangerade Generation Pep sitt årliga Pep-Forum, vilket i år hade temat att få...

Kategorier: Folkhälsa

Digital träff om att engagera sig inom HälsoAkademikerna

2021-12-19 21:34

I medlemsenkäten framkom det att det var många som var intresserade av att engagera sig i...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Är du yrkesverksam?

2021-12-19 21:34

I medlemsenkäten efterfrågades det medlemsintervjuer med yrkesverksamma eller personer som på någ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordförande har ordet

2021-10-04 21:38

I detta nummer har vi fokuserat mycket på att berätta för dig om hur fackföreningen du är medlem ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hur fungerar föreningen och förbundet?

2021-10-04 19:28

HälsoAkademikerna är en ideell förening som drivs av medlemmar på ideell basis. Föreningsarbete i...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Vad arbetar föreningen med?

2021-10-04 19:00

Styrelsen och andra engagerade medlemmar arbetar med en rad områden inom våra branscher och för...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

SRAT – förbundets organisation

2021-10-04 18:30

HälsoAkademikerna är en del av förbundet SRAT som i sin tur är en del av centralorganisationen Sa...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Medlemsförmåner och karriärstöd

2021-10-03 19:36

Som medlem i HälsoAkademikerna och SRAT kan du ta del av förmåner, både i form av rabatter och...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Områden att skriva om i examensarbetet

2021-10-03 19:32

Ska du skriva examensarbete och funderar på innehållet? HälsoAkademikerna har här tagit fram en...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

På gång i höst!

2021-10-03 19:15

Genom SRAT kan du som medlem ta del av kostnadsfria webbinarier. Här är ett urval av vad som händ...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ny student

2021-10-03 19:11

Har du precis påbörjat en ny utbildning vid högskola eller universitet, eller är du i början av d...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Boktipset

2021-10-03 19:02

DROGHANDBOKEN - Guide för föräldrar och andra nyfikna, av Erik Leijonmarck som har mångårig...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Barn och ungdomars hälsovanor

2021-06-14 23:05

Generation Pep presenterar nya oroande siffror över barn och ungdomars hälsovanor. I deras senast...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Att förhandla lön - två infallsvinklar

2021-06-14 22:56

Trots att lönen självklart är en viktig fråga för oss alla, så är det ändå något de flesta tycker...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

På väg ut i arbetslivet – råd och tips

2021-06-14 22:41

Att söka jobb är en process som kan ta tid och man ska vara medveten om att det inte alltid är...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Viktor Widblom - idrottsvetare på e-sportförbund

2021-06-13 16:15

Viktor Widblom har studerat till idrottsvetare på Linnéuniversitetet och arbetar numera som...

Kategorier: Idrott