HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Nyheter

HälsoAkademikerna rapporterar om nyheter inom idrott, hälsa och folkhälsa, och om vad som händer i föreningen.

Ordförande har ordet!

2023-06-07 08:07

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

2023-06-06 14:39

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

2023-06-06 14:09

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Föreningen behöver dig!

2023-06-06 14:07

Vår bransch är inne i en period där förutsättningar och möjligheter är större än någonsin. Detta...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nora hjälper elitidrottare att förbättra kosten

2023-06-06 14:01

Nora Källström är medlem i HälsoAkademikerna och läser just nu termin 6 på Hälsopromotionsprogram...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott

Elin - Hälsopedagog på Hälsocoach online

2023-06-06 13:52

Elin Isacsson Schiller jobbar idag som hälsopedagog på Hälsocoach online i Västra Götalandsregion...

Kategorier: Hälsa och friskvård

Vinsten av ett långsiktigt främjande arbete

2023-06-06 10:03

Att arbeta långsiktigt med arbetsmiljöarbetet med rätt form av insatser beräknas ge mer än 3 gång...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hur främjar vi rörelse bland barn och unga på en samhällsnivå?

2023-06-06 09:55

Att arbeta med att främja fysisk aktivitet i de nedre åldrarna börjar bli allt mer akut idag då...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag på Göteborgs universitet

2023-04-11 08:24

Under HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag i Göteborg träffades studenter för att tillsammans med...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Agenda 2030 - Social hållbarhet - Folkhälsa

2023-04-10 14:04

Både nationellt och internationellt talas det om FNs 17 globala utvecklingsmål - Agenda 2030....

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nationellt konsortium för hälsopromotion och arbetet med kompetensprofiler

2023-04-10 14:03

Den 16e och 17e mars träffades Nationellt konsortiet för hälsopromotion i Göteborg för att arbeta...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsopedagog på seniorcenter

2023-04-10 14:01

Cecilia Salamon är 35 år och jobbar sedan några månader tillbaka som hälsopedagog på ett...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordförande har ordet

2023-04-10 13:07

Ska föreningen fortsätta arrangera konferenser för er medlemmar? Styrelsen tappar deltagare...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Sveriges barn och unga ska må bättre

2023-04-03 19:38

Att arbeta med att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn i vårt land är viktiga...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Planeringsdag 14 Mars

2023-04-03 19:21

Den 14 mars samlades HälsoAkademikernas styrelse för ett första planeringsmöte för 2023 års...

Arbetsmarknadsdag

2023-02-03 06:50

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Kompetensprofiler - projektet tar fart

2022-12-22 10:06

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

2022-12-22 10:04

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordförande har ordet

2022-12-22 10:01

År 2022 blev ett år som i princip såg ut att återvända till hur det var innan pandemin. I mångt o...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Pep Forum 2022

2022-12-21 17:33

"Alla barns rätt till en god hälsa" var temat för årets Pep Forum och HälsoAkadmikerna var givetv...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa