HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

Nyheter

HälsoAkademikerna rapporterar om nyheter inom idrott, hälsa och folkhälsa, och om vad som händer i föreningen.

HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag på Göteborgs universitet

2023-04-11 08:24

Under HälsoAkademikernas arbetsmarknadsdag i Göteborg träffades studenter för att tillsammans med...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Agenda 2030 - Social hållbarhet - Folkhälsa

2023-04-10 14:04

Både nationellt och internationellt talas det om FNs 17 globala utvecklingsmål - Agenda 2030....

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Nationellt konsortium för hälsopromotion och arbetet med kompetensprofiler

2023-04-10 14:03

Den 16e och 17e mars träffades Nationellt konsortiet för hälsopromotion i Göteborg för att arbeta...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Hälsopedagog på seniorcenter

2023-04-10 14:01

Cecilia Salamon är 35 år och jobbar sedan några månader tillbaka som hälsopedagog på ett...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordförande har ordet

2023-04-10 13:07

Ska föreningen fortsätta arrangera konferenser för er medlemmar? Styrelsen tappar deltagare...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Sveriges barn och unga ska må bättre

2023-04-03 19:38

Att arbeta med att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn i vårt land är viktiga...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Planeringsdag 14 Mars

2023-04-03 19:21

Den 14 mars samlades HälsoAkademikernas styrelse för ett första planeringsmöte för 2023 års...

Arbetsmarknadsdag

2023-02-03 06:50

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med HälsoAkademikerna!

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Kompetensprofiler - projektet tar fart

2022-12-22 10:06

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

2022-12-22 10:04

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Ordförande har ordet

2022-12-22 10:01

År 2022 blev ett år som i princip såg ut att återvända till hur det var innan pandemin. I mångt o...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Pep Forum 2022

2022-12-21 17:33

"Alla barns rätt till en god hälsa" var temat för årets Pep Forum och HälsoAkadmikerna var givetv...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Pep Forum: Fuzed

2022-12-21 17:33

Genom gaming och interaktiv sport har Fuzed blivit en attraktiv och populär arena för unga i...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Pep Forum: Minimix

2022-12-21 17:33

Mohammad Ali och Abdikarim Said från Minimix delger sina erfarenheter av att bygga broar mellan...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Pep Form: Dans för hälsa

2022-12-18 18:13

Anna Duberg berättar om hur kravlös dans ökar den psykiska hälsan hos tonårstjejer.

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

HälsoAkademikernas Julkalender

2022-12-11 20:08

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Medlemsintervju: Karin, Hälsopedagog på mötesplats för seniorer

2022-12-09 22:13

Karin Daneli är medlem i Hälsoakademikerna och tidigare styrelsemedlem i HälsoAkademikerna. Vi ha...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

WHOs senaste rapport om fysisk inaktivitet

2022-12-09 21:55

En ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att bristen på fysisk aktivitet i Sverig...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

SRAT-dagarna 21-22 oktober

2022-12-09 21:54

Hälsoakademikerna var representerade under SRAT-dagarna som gick av stapeln 21-22 oktober i...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa

Pep Forum: Anders Hansen

2022-12-04 19:44

En av Pep Forums gästföreläsare var författaren och överläkaren i psykiatri, Anders Hansen. Han...

Kategorier: Hälsa och friskvård, Idrott, Folkhälsa