Akademiker i samhällsbärande professioner

Anmälan av fackligt uppdrag

För att ett fackligt uppdrag ska omfattas av förtroendemannalagen behöver uppdraget vara anmält till arbetsgivaren. SRATs kansli kan hjälpa till med att göra en sådan anmälan.

SRATs kansli registrerar även ditt uppdrag i medlemsregistret. Du får då tillgång till en verktygslåda som hjälp i ditt uppdrag. När ditt uppdrag är registrerat i medlemsregistret får du automatiskt (det kan ta någon dag) tillgång till den lösenordsskyddade informationen här under Förtroendevaldfliken.

Du får även tillgång till Medlemsservice där du kan se och söka medlemmar samt göra GDPR-säkra e-postutskick till de medlemmar som du företräder.

Om du ska anmälas som facklig företrädare till arbetsgivaren eller om du sedan tidigare är utsedd, men inte har fått ett intyg utfärdat från SRATs kansli, ska du kontakta kansliet för att få hjälp med det – fyll i formuläret.

OBS! För uppdrag i lokalförening som exempelvis ordförande, sekreterare eller ledamot etc ska formuläret inte användas - se information nedanför.

Anmälan av fackligt uppdrag

 

Administration av uppdrag som inte omfattas av förtroendemannalagen

De uppdrag som förekommer i lokalföreningarnas styrelser, exempelvis ordförande, sekreterare och ledamot, omfattas inte av förtroendemannalagen. Uppdragen uppdateras efter årsmötet av lokalföreningens ordförande direkt i Medlemsservice.

För vägledning i RMS - exempelvis hur registrering av uppdrag samt e-postutskick till medlemmar går till - se manual här eller kontakta SRATs kansli på kansli@srat.se.

Avanmäl fackligt uppdrag

Du avanmäler genom att skicka meddelande på Min sida eller skicka e-post till kansli@srat.se

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se