Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

Föreningsstyrelse för Svensk Perfusionistförening

Henrik Arthursson Sekreterare
Region Uppsala Akademiska Sjukhuset
henrik.arthursson@akademiska.se
Maria Tellin Ledamot
VG region Sahlgrenska universitetssjukhuset
0723066343
maria.e.tellin@vgregion.se
Linda Önsten Ordförande
VG region Sahlgrenska universitetssjukhuset
0313427529
linda.onsten@vgregion.se

Styrelse Perfusionist Karlskrona

Martin Thelander Kontaktombud

Styrelse Perfusionist Linköping

Anders Svensson Kontaktombud

Styrelse Perfusionist Uppsala

Gunilla Kjellberg Kontaktombud