Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-05-15

Avtal för anställda i spårtrafiken är klart

Fack och arbetsgivare i spårtrafikbranschen har idag kommit överens om ett nytt kollektivavtal. SRAT och Sveriges Ingenjörer har förhandlat tillsammans med fackförbunden Seko och ST. Facken har drivit på för förbättrade möjligheter för anställda att kombinera arbete och fritid. Det nya avtalet är ett tvåårigt avtal där 4,1 procent avsätts till individuella löner under 2023 och 3,3 procent under 2024. Av löneutrymmet ska 0,2 procent reserveras till flexpension vilket är i linje med industrins märke.

- Vi är oerhört glada för att vi har fått igenom tydliga förbättringar för våra medlemmar inom spårtrafiken, säger Stefan Strömqvist, avtalsansvarig förhandlare på SRAT. Vi har använt alla våra fackliga verktyg för att få till det här avtalet. Nu är vi i mål med ett avtal som gör att anställda slipper sätta sina liv på paus. Vi hade aldrig klarat det utan stödet från våra fackliga kollegor i andra förbund eller utan våra medlemmar. En arbetsseger!

Det nya avtalet innehåller en tydlig reglering när det gäller sena schemaändringar. Anställda i spårtrafiken vittnar om att det varit svårt att förena arbete med familj och fritid på grund av en ryckig schemaläggning. Överenskommelsen idag innebär att arbetsgivaren måste försöka komma överens med berörd arbetstagare kring schemaändringar på kort varsel.

Avtalet ”Bransch spårtrafik” i korthet

  • Avtalet är ett tvåårigt avtal där 4,1 procent avsätts till individuella löner under 2023 och 3,3 procent under 2024. Av löneutrymmet ska 0,2 procent reserveras till flexpension vilket är i linje med industrins märke.
  • Tydlig reglering när det gäller sena schemaändringar. Besked om förändringar ska som regel lämnas minst två veckor i förväg men arbetsgivaren får vid oförutsägbara händelser justera schema kortare tid i förväg. Arbetsgivaren ska i dessa fall försöka komma överens med berörd arbetstagare till skillnad från idag där arbetsgivaren enbart ändrar schema utifrån verksamhetens behov. Om ändringar meddelas senare än 14 dagar före den avsedda ändringen kommer det bli svårare för arbetsgivaren enligt en särskild reglering. Modellen bygger på att överskridande av regleringen i antal minuter ska föras över till en individuell arbetstidsbank.
  • Arbetstidsförkortning ska utredas i en partsgemensam arbetsgrupp med en tydlig inriktning att påbörja en arbetstidsförkortning under avtalsperioden.
  • Frågan om ensamarbete vid framförande av resandetåg och vid olycksdrabbade arbetsuppgifter ska hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp. Exempelvis är parterna överens om att man gemensamt ska uppvakta såväl politiker som myndigheter för att lyfta denna fråga.

Senaste nyheter

25 maj 2023, 15:45

Bättre möjligheter att förena arbete och fritid med nytt spårtrafikavtal

Idag blev det nya kollektivavtalet för dig som arbetar inom spårtrafiken formellt klart och...

24 maj 2023, 15:20

Val gällande tjänstepension för dig i kommun, region eller kommunalt bolag

De flesta anställda som arbetar i kommun, region eller kommunalt bolag omfattas av det nya...

24 maj 2023, 14:11

Underhåll på webbplatsen den 25 maj

På grund av ett planerat underhåll är det under torsdagen den 25 maj kl. 18.00-22.00 begränsad...