Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-07-03

Avtal klart för Bransch Kommunikation

SRAT har tecknat ett nytt avtal med Almega för dig som arbetar i högkvalificerade yrken inom till exempel Postnord, Bring och Swedavia. Avtalet gäller för perioden 1 augusti 2023 – 31 juli 2025.

Löneavtalet följer det så kallade märket och innebär att lönen ska ses över vid två tillfällen under avtalsperioden; 2023 och 2024. Arbetsgivaren ska sätta av 4,1 procent för löneökningar 2023 och 3,1 procent för 2024. Utöver detta ska 0,2 procent avsättas till flexpension 2024.

Din löneökning bygger som tidigare på ditt ansvar och din prestation, vilket innebär att din löneökning kan vara både högre och lägre procent än som anges.

- Almega ville göra stora försämringar av anställningstryggheten! säger Fredrik Damm, SRAT:s förhandlingsansvarige. Vi lyckades stoppa en utökad och mycket osäker form av visstidsanställning. Vi förhindrade också flera andra försämringar.

Förhandlingarna var tuffa denna avtalsrörelse då parterna stod väldigt långt från varandra.

- Vi lyckades tyvärr inte få igenom en växling av semestertilläggen mot ledig tid, säger Fredrik Damm. Vi drev frågan oerhört hårt, men möttes av ett enormt motstånd. Det är en fråga som är viktig för medlemmarna och vi kommer att fortsätta driva den i nästa avtalsrörelse.

Under förhandlingarna enades parterna om att bilda en arbetsgrupp för att se vilka möjligheter som framöver kan finnas att eventuellt ta in vissa avtalsvillkor från de lokala avtalen i det centrala kollektivavtalet. Arbetet ska avslutas i februari 2025. I arbetsgruppen ingår företrädare från samtliga avtalsparter.

Eventuella frågor kan ställas till ansvarig förhandlare:

Fredrik Damm, fredrik.damm@srat.se

Avtalet skrevs under den 29 juni 2023.

Så snart avtalet finns uppdaterat kommer det att läggas upp på srat.se.

Senaste nyheter

27 november 2023, 13:20

Viktigt stöd för fritt fackligt arbete i Belarus

Union to Union har inlett ett tre år långt biståndsprojekt där man stöttar delar av den belarusis...

17 november 2023, 12:44

SRAT kommer att utreda medlemmars situation på Nordic Wellness

Anställda på gymkedjan Nordic Wellness har berättat om mycket svåra arbetsförhållanden. SRAT ser...

06 november 2023, 17:03

Nytt flygteknikeravtal klart

Fack och arbetsgivare i kollektivavtalet Flygtekniker med typcertifikat har idag kommit överens o...