Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienist-tidningen

Agera nu

Publicerad: 2024-04-05 14:52

Det nationella planeringsstödet 2024 från Socialstyrelsen visar fortsatt stor brist på tandhygienister runt om i landet. Samtidigt examineras det färre tandhygienister och utfärdas färre legitimationer.

STHF menar att kompetensförsörjningen är tydligt kopplad till hur framgångsrika vi kan bli i ambitionen att ge en kunskapsbaserad god och säker vård samt effektiva förebyggande insatser.

Vi i Sveriges Tandhygienistförening vill lyfta frågan vad bristen på tandhygienister i landet medför och vilka konsekvenser den får – både för munhälsan och i förlängningen för den allmänna hälsan.

STHF anser att för att hitta lösningar och vägar framåt måste alla, från regering och riksdag till enskilda arbetsgivare tillsammans med tandvårdens professioner, ta ett krafttag för att säkerställa kompetensförsörjningen inom tandvården. Vi behöver arbeta tillsammans för bättre förutsättningar för tandvårdsutbildningarna – de är nyckeln till framtidens kompetens.

Inom tandvårdens utbildningar av legitimerad personal råder det en betydande brist, främst på disputerade. Att säkerställa lärarkompetensen på lärosätena är en förutsättning för en fortsatt högkvalitativ och evidensbaserad utveckling av tandvården och munhälsoarbetet, samt för att upprätthålla intresset att utbilda sig och fortbilda sig inom odontologi och oral hälsa. Forskningsmedel och doktorandtjänster är avgörande för att säkerställa tillgången på grundutbildning.

De ekonomiska förutsättningarna för lärosätena att bedriva utbildning och forskning måste också säkerställas.

STHF betonar att hela kedjan måste hänga ihop – från lärosätena ut i verksamheterna.

Om tandvården ska vara attraktiv och tillförlitlig, både för dem som arbetar där och för patienterna, måste man agera nu!

Fouzieh Eliassy
Ordförande 
Sveriges Tandhygienistförening