Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienist-tidningen

Det finns många anledningar till varför fortbildning behöver prioriteras

Publicerad: 2024-02-26 12:03

För det första ger det den enskilda medarbetaren möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll men också en personlig utveckling samt tillväxt. Genom att lära oss nya färdigheter och utöka samt fördjupa vårt kunskapsområde bör detta även öka möjligheter till karriärutveckling.

Att kompetenta och engagerade tandhygienister ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens är också en förutsättning för en trygg och säker vård.

STHF vill lyfta bristen på fortbildning i tandhygienistkåren och menar att det måste finnas incitament för kompetensutveckling, ett stöd från arbetsgivaren och en löneutveckling som stimulerar den erfarne tandhygienisten till att vidareutbilda sig både vetenskapligt och pedagogiskt. Den höga arbetsbelastningen får inte hindra denna utveckling.

Kompetensutveckling, fortbildning och specialkompetenser är nödvändiga förutsättningar för att möta behoven av en god och effektiv tandvård, men även för att vara en attraktiv arbetsmiljö.

Tandvårdens uppdrag inom hälso-och sjukvården och inte minst primärvård och omsorg, har utvidgats, vilket ställer nya krav på färdigheter och kompetenser. För detta krävs att tandvården blir bättre på att behålla tandhygienister och erbjuda tydliga karriärvägar samt kompetensutveckling.

STHF menar att kontinuerlig fortbildning och ett livslångt lärande i yrkeslivet är helt nödvändigt!

Vi välkomnar utredningen” Rätt regelverk för behörighet, yrkesreglering och specialkompetenser” som är ett viktig led i att säkra kompetensförsörjningen inom tandvården och möta behoven inom tandvården. Vi ser nu fram emot att möta utredaren och delta i arbetet.

Text: Fouzieh Eliassy, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening