Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienist-tidningen

Tandhygienister i fokus

Publicerad: 2023-12-15 15:24 • Uppdaterad: 2024-01-23 15:24

Dagarna på Odontologiska Riksstämman i Umeå fylldes med många intressanta och givande möten. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, har under dessa dagar fokuserat på att diskutera kompetensförsörjningen av tandhygienister för att tandvården ska kunna möta framtida behov och fortsätta bidra till att munhälsan utvecklas positivt i befolkningen. Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är framtiden och innebär vinst för både individen och samhället i stort. Men då behöver tandvården bli bättre på att behålla och attrahera fler till att utbilda sig till tandhygienist. STHF betonade vad bristen på tandhygienister i landet medför och vilka konsekvenser den får, för munhälsan och i förlängningen för den allmänna hälsan. STHF lyfte oron över att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, som gjort svensk tandvård framgångsrik, nu får stå tillbaka.

För att kunna lösa tandvårdens utmaningar behövs samverkan mellan tandvårdens aktörer och STHF kan och vill bidra med lösningar. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika genom att lyfta vikten av att jobba enligt nationella riktlinjer och därmed satsa på folkhälsoarbetet, hälsopromotion och förebyggande arbete samt verka för ett hållbart yrkesliv. Vi behöver även arbeta tillsammans för bättre förutsättningar för tandvårdsutbildningarna.

Gemensamt behöver vi marknadsföra tandvårdens yrken, visa på utvecklingsmöjligheter, stimulera till kompetensutveckling samt tydliggöra tandvårdens kärnområden och villkor för ungdomar och studerande.

Under dagarna i Umeå var det mycket glädjande att SR Västerbotten ville lyfta bristen på tandhygienister och hur STHF ser på utmaningarna samt våra förslag till lösningar.

STHF är med och påverkar, utvecklar, stärker samt synliggör tandhygienister och vår yrkesroll. Jag vill tacka ALLA som bidragit och gjort det möjligt under dessa dagar!

God Jul och Gott Nytt År!