Just nu kan det vara svårt att nå oss via telefon på grund av tekniska problem. Kommer du inte fram, mejla oss på kansli@srat.se så återkommer vi så snart vi kan!
Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Datum:

14 maj

Tid:

08:30 - 15:30

Plats:

digitalt

Anmälan

Utbildningsdag läs- och skrivsvårigheter

Under denna digitala utbildningsdag får du ta del av flera olika perspektiv och ingångar på läs- och skrivsvårigheter från forskare och andra kunniga inom området. Logopeder, , specialpedagoger, speciallärare , studenter och andra intresserade är varmt välkomna!

Läs- och skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp som bland annat innefattar dyslexi (eller specifika läs- och skrivsvårigheter som det även kallas). Någon form av läs- och skrivsvårighet anses så många som 20-25 % av populationen ha. De personer som har dyslexi är dock betydligt färre, ca 4-7 %. Läs- och skrivsvårigheter kan således bero på så många fler orsaker än dyslexi.

Hur ser sambandet ut mellan läs- och skrivsvårigheter och språkliga svårigheter ut? Varför är det viktigt att alltid utreda språklig förmåga vid läs- och skrivsvårigheter? Hur påverkas läs- och skrivförmågan av våra kognitiva förmågor? Hur kan vi på bästa sätt stötta läs- och skrivförmågan vid intellektuell funktionsnedsättning? Hur tolkas ett logopedutlåtande? Vad tar elev, patient och vårdnadshavare med sig från en återgivning? Hur påverkar en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vår läs- och skrivförmåga? Vad är viktigt att ta hänsyn till vid både utredning och behandling? Vad innebär det att växa upp med föräldrar som är analfabeter när man har egna läs- och skrivsvårigheter? Hur kan vi jobba tillsammans med vårdnadshavare som inte är läs- och skrivkunniga?

Medverkande:

Anna Eva Hallin är biträdande lektor vid Enheten för Logopedi, Karolinska Institutet Hennes fokus i forskning, kliniskt arbete och undervisning är språk- läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos barn och ungdomar och hon driver sidan språkforskning.se där hon sprider forskningsbaserad kunskap inom dessa områden. Anna Eva är legitimerad logoped och disputerade 2016 vid New York University.

I dagens inledande föreläsning kommer Anna Eva prata om läs- och skrivsvårigheter i ett livsperspektiv, från riskfaktorer innan lässtart, till insatser i Response-to-Intervention-modeller i skolan, och möjliga konsekvenser i vuxenlivet. Hon belyser skillnaderna mellan lässvårigheter på grund av språkstörning/DLD respektive dyslexi, med fokus på aktuella definitioner/kodsystem gällande språkstörning, samt samförekomst. Hon lyfter också särskilt nyare forskning som visar att även elever med endast dyslexi ofta har språkliga utmaningar, och vikten av att därför alltid undersöka språklig förmåga vid utredning av läs- och skrivförmåga.

Karin Nilsson är postdoktor på avdelningen för Funktionsnedsättning och Samhälle, Linköpings universitet samt legitimerad logoped. Karins forskningsområde handlar om att kartlägga vilka språkliga, kognitiva och miljörelaterade faktorer som påverkar och förutsäger läsförmågan hos ungdomar med mild intellektuell funktionsnedsättning.

Karins föreläsning handlar om ett stort forskningsprojekt som kartlagt läsförmågan hos svenska ungdomar med IF, där det bland annat visade sig att avkodningsutvecklingen stagnerar på ett tidigt stadium. Vad har detta för implikationer för personer med IF och för den anpassade skolan men även vid utredning av läs- och skrivsvårigheter?

Helene Kindstedt är kanslichef på Dyslexiförbundet och rådgivare på Skrivnuten. Helen har i sitt arbete som rådgivare dagligen kontakt med personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter men även med vårdnadshavare och anhöriga. Hon möter många frågor runt läs-skriv-räknesvårigheter och logopedutredningar i sin vardag.

I Helenes föreläsning kommer hon gå igenom och diskutera kring hur ett utlåtande från en läs- och skrivutredning tolkas och förstås av mottagaren. Vad är viktigt att tänka på? Vilka frågor ställer man? Hur kan vi göra våra utlåtanden relevanta och tydliga?

Jakob Åsberg är docent vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi vid Göteborgs universitet. Han undervisar och forskar om tal- och skriftspråkliga funktions-nedsättningar och om autism hos barn, ungdomar och vuxna. Han arbetar också inom Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs stad med forsknings- och utvecklingsfrågor.

Jakobs föreläsning kommer handla om kopplingen mellan dyslexi och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Studien ”The Co-occurence of neurodevelopmental problems in dyslexia” visar på att 37,5 % av alla de elever vi möter med dyslexi har en till diagnos. Trots detta saknas ofta en helhetsbild kring barnet och kombinationen av funktionsnedsättningar kan ställa till det i skolan – vad är viktigt att veta, både som utredare och för skolpersonal kring de här barnen?

Gulistan Kavak är författare, journalist och utbildad socionom. Hon har tidigare arbetat som skolkurator på Lidingö och jobbar nu som reporter på SVT. Gulistan har dyslexi och båda hennes föräldrar är analfabeter. Hon har skrivit två böcker om analfabetism – den senaste är en barnbok som heter “Min mamma kan inte läsa och skriva.” 2023 tilldelades Gulistan Dyslexipriset för att hon synliggör det osynliga genom sitt arbete om analfabetism och dyslexi.

I Gulistans föreläsning kommer hon berätta om analfabetism, skolans roll samt stödinsatser.

 

Pris:

  • Medlem Logopedförbundet och systerorganisation 1300:- inkl. moms
  • Icke-medlemmar 1800:- inkl. moms

Bindande anmälan, kan överlåtas på en annan person. Vid för få anmälda kan utbildningsdagen ställas in.